Đội Quản lý thị trường số 4 phối hợp với Công an huyện Than Uyên phát hiện số lượng lớn gia cầm vận chuyển trái phép


2014-03-18 - Ngày 18⁄3⁄2014, Đội Quản lý thị trường số 4 phối hợp với Công an huyện Than Uyên kiểm tra phát hiện số lượng lớn gồm 2.040 con gia cầm giống vận chuyển trái phép

Gia cầm giống được vận chuyển trong các lồng sắt bằng phương tiện xe máy, trị giá lô hàng khoảng 30,6 triệu đồng, chủ lô hàng khai nhận toàn bộ số gia cầm trên được vận chuyển từ tỉnh Sơn La vào địa bàn tỉnh để tiêu thụ. Đội đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 3.500.000 đồng và chuyển toàn bộ số gia cầm trên cho cơ quan Thú y để xử theo quy định của pháp luật.

Nguồn:Nguyễn Duyên