Đảm bảo cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lai Châu.


2020-06-01 - Thực hiện Công văn số 3692⁄BCT-TTTN ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ Công Thương về việc đảm bảo cung ứng xăng dầu trên địa bàn. Để đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và tiêu dùng của Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Ngày 29⁄5⁄2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 821⁄SCT-QLTM, đề nghị Cục Quản lý thị trường, UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp kinh doannh xăng dầu trên địa bàn tỉnh phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Cục Quản lý thị trường tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả mặt hàng xăng, dầu; không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, gian lận thương mại. Chú trọng kiểm tra việc thực hiện bán hàng theo đúng nội dung đã thông báo với cơ quan quản lý Nhà nước, bảo đảm việc bán hàng không bị gián đoạn để phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân; xử lý nghiêm các thương nhân có hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.

2. UBND các huyện, thành phố

Chỉ đạo các phòng chuyên môn theo dõi hoạt động của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu; trong trường hợp phát hiện các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn đóng cửa, không bán hàng đề nghị thông tin về Sở Công Thương để xử lý theo quy định.

3. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh

Thực hiện nghiêm các quy định tại Điều 26 của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; có phương án,
kế hoạch để đảm bảo nguồn cung mặt hàng xăng, dầu đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của Nhân dân trên địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm túc việc mở cửa bán hàng theo đúng quy định, đảm bảo hoạt động bán hàng không bị gián đoạn, trường hợp ngừng bán hàng phải thông báo bằng văn bản và được Sở Công Thương chấp thuận.

 

Nguồn:Phòng QLTM