XNK

Thông báo việc chưa mở lại của khẩu phụ và lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Lai Châu.


2020-05-29 - Thực hiện Công văn số 1050⁄UBND-KTN ngày 27⁄5⁄2020 của UBND tỉnh Lai Châu về việc mở lại cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của tỉnh Lai Châu. Sở Công Thương tỉnh Lai Châu thông báo đến Quý doanh nghiệp như sau:

1. Tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại các nước trên thế giới còn nhiều phức tạp, khó lường, trong đó có Trung Quốc. Đồng thời, nhu cầu trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới, của thương nhân hoạt động xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ U Ma Tu Khoòng, lối mở Pô Tô của tỉnh không lớn. Trước mắt, tỉnh Lai Châu chưa mở lại hoạt động giao thương hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của tỉnh.

2. Các doanh nghiệp tiếp tục chú trọng, quan tâm tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm; thực hiện đăng ký nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa, đăng ký mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói; ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh hàng nông sản của tỉnh. Đồng thời, trao đổi với đối tác phía Trung Quốc để chuyển dần từ hình thức mua bán trao đổi hàng hóa cư dân biên giới sang chính ngạch (các giao dịch xuất khẩu theo thông lệ quốc tế thông qua hợp đồng mua bán ngoại thương) để tránh rủi ro trong thương mại hoặc có phương án tiêu thụ hàng hóa nông sản tại thị trường nội địa. 

Sở Công Thương thông báo đến Quý doanh nghiệp biết để có kế hoạch sản xuất, xuất khẩu hàng hóa phù hợp hạn chế những rủi ro, thiệt hại./.

 

Nguồn:Phòng QLTM