Đại hội Đảng bộ Sở Công thương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025


2020-05-27 - Ngày 25⁄5⁄2020, Đảng bộ Sở Công thương đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Văn Lương - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Lai Châu.

Dự đại hội còn có các đồng chí đại diện Lãnh đạo Ban tổ chức; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ Sở Công Thương.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sở Công Thương luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; sự phối hợp của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. Đảng viên trong chi bộ có trình độ chuyên môn phù hợp, có lập trường tư tưởng  vững vàng, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. BCH Đảng bộ và lãnh đạo sở luôn đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ trong công tác xây dựng đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường, đã tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh và Đảng ủy cấp trên, tạo sự tin tưởng và đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng. Việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) được triển khai sâu rộng và đạt hiệu quả.

Đảng bộ đã Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành đạt được nhiều kết quả tích cực: Sản xuất công nghiệp có mức tăng trưởng khá cao, bình quân tăng 39,7%/năm, tăng 5,3 lần so với năm 2015. Tiềm năng, lợi thế về phát triển công nghiệp thủy điện được khai thác, phát huy; nhiều dự án đã và đang triển khai đầu tư, trong đó có thêm 10 dự án hoàn thành và đưa vào khai thác hiệu quả; tổng sản lượng điện phát ra đạt trên 8.807 triệu Kwh/năm, đóng góp phần lớn vào thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Dự kiến đến hết năm 2020, tỷ số hộ dân trên địa bàn tỉnh được sử dụng điện lưới Quốc gia đạt 95,1%, đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Hoạt động thương mại phát triển khá, mạng lưới kinh doanh được mở rộng, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, đời sống nhân dân, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng bình quân 6,8%/năm. Các hoạt động xúc tiến thương mại và thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai thực hiện có hiệu quả. Hoạt động xuất nhập khẩu có bước phát triển khá; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2020 ước đạt 45,2 triệu USD, trong đó giá trị xuất khẩu hàng địa phương ước đạt 15,2 triệu USD, tốc độ tăng bình quân đạt 19,5%/năm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 03 vụ với tổng số tiền là 101,5 triệu đồng. Triển khai thực hiện 29 đề án hỗ trợ các cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Các nội dung hoạt động khuyến công thực hiện đúng mục đích, thời gian và đối tượng thụ hưởng đã giúp các cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp nâng cao trình độ của người quản lý và người lao động; cải tiến công nghệ máy móc để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, đồng thời giảm phí sản xuất; mở rộng quy mô sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Đảng bộ vẫn còn một số hạn chế, yếu kém như: Việc quán triệt, triển khai, học tập chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động có lúc chưa kịp thời; định hướng nội dung sinh hoạt chuyên đề cho các chi bộ trực thuộc chưa phong phú…

Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Sở Công thương xác định các mục tiêu phấn đấu, đó là: Lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân: giá trị sản xuất công nghiệp đạt 7%/năm; thương mại, dịch vụ đạt 6,2%/năm; giá trị xuất khẩu hàng địa phương đạt 10%/năm. Trên 97% số hộ dân được sử dụng điện lưới Quốc gia. 100% đảng viên và quần chúng được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng nhiều hình thức. Trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ Sở và các chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 05 đảng viên trở lên. Trên 90% cán bộ, công chức, viên chức đạt lao động tiên tiến, trong đó có trên 15% đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; các phòng, đơn vị thuộc sở hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Lãnh đạo công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn cơ quan; 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng không mắc các tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật. Hàng năm, Đảng ủy Sở thực hiện ít nhất 01 cuộc kiểm tra và 01 cuộc giám sát; UBKT Đảng ủy thực hiện ít nhất 01 cuộc kiểm tra và 01 cuộc giám sát.

Tham luận tại Đại hội, đại biểu tập trung vào những nội dung như: giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Công thương; công tác quản lý, phát triển ngành năng lượng trên địa bàn tỉnh; các giải pháp bình ổn thị trường hàng hóa thiết yếu phục vụ mùa mưa lũ. Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vũ Văn Lương - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Lai Châu đã ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ Sở Công thương trong nhiệm kỳ qua, đồng thời yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Sở Công thương cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kịp thời nắm bắt, định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên, tổ chức tốt việc quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của cấp trên; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; quan tâm làm tốt công tác cán bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao vai trò của Đảng bộ trong việc lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Ảnh: Đ/c Vũ Văn Lương - Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Ảnh: Đại biểu bỏ phiếu bầu ban chấp hành khóa mới​

Tại Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội; Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 6 đồng chí, đồng chí Nguyễn Sỹ Chín tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy Sở Công thương khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã bầu 3 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ảnh: Các tổ chức, đoàn thể chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ sở Công thương khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Nguồn:Trần Thu