Con thỏ


2020-05-16 - Hiện nay, thỏ đang được nuôi tập trung tại huyện Than Uyên và huyện Tân Uyên với quy mô 8.000 con thỏ.

- Sản lượng thịt: 19 tấn/năm.

- Giá bán dao động từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng/kg.

- Thị trường tiêu thụ: Trong và ngoài tỉnh.

- Đầu mối cung ứng: Hợp tác xã nuôi thỏ tại xã Phúc Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, điện thoại: 0982.025.648; Hợp tác xã Nuôi thỏ tại xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên, số điện thoại: 0353.978.687.

 

Nguồn:Phòng QLTM