Triển khai thực hiện đường dây nóng về ATTP của Lực lượng QLTT


2014-02-26 - Thực hiện Quyết định số 677⁄QĐ-BTC ngày 20⁄01⁄2014 của Bộ Công Thương ban hành Quy chế tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng của lực lượng Quản lý thị trường trong công tác kiểm tra, kiểm soát về an toàn thực phẩm; Công văn số 156⁄QLTT-KCLHH ngày 18⁄02⁄2014 của Cục Quản lý thị trường hướng dẫn hoạt động đường dây nóng về an toàn thực phẩm của lực lượng quản lý thị trường.

Để tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát về an toàn thực phẩm (ATTP),  góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Chi cục Quản lý thị trường Lai Châu yêu cầu các Đội QLTT phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn được phân công phụ trách tuyên truyền phổ biến rộng rãi tới các tổ chức, cá nhân số máy điện thoại đường dây nóng về ATTP là 1900585826, với phương thức hoạt động như sau:

- Các tổ chức, cá nhân khi phát hiện các hành vi vi phạm về ATTP đề nghị phản ánh, kiến nghị vào địa chỉ đường dây nóng qua số điện thoại 1900585826 để được hướng dẫn cụ thể (Tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin qua đường dây nóng  cung cấp tên, địa chỉ, số điện thoại để liên hệ khi cần thiết).

- Người cung cấp cung cấp thông tin qua đường dây nóng được đảm bảo giữ bí mật về danh tính, địa chỉ, nội dung phản ánh; các nội dung các thông tin phải đảm bảo chính xác, kịp thời.

 - Tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin qua đường dây nóng về đối tượng, hành vi vi phạm và các thông tin khác liên quan đến vi phạm pháp luật về ATTP đem lại hiệu quả thiết thực, giúp cơ quan Quản lý thị trường kịp thời có biện pháp tổ chức, kiểm tra, ngăn chặn và xử phạt theo quy định của pháp luật thì được cơ quan Quản lý thị trường xem xét và đề nghị khen thưởng theo quy định.

Căn cứ vào nội dung trên, các Đội QLTT chủ động phối hợp các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến tới các tổ chức, cá nhân trên địa bàn được phân công phụ trách số điện thoại của đường dây nóng về ATTP để thực hiện đạt hiệu quả./.

Nguồn:Nguyễn Duyên