Khoai sọ


2020-05-16 - Hiện nay, khoai sọ được trồng tập trung tại huyện Mường Tè với quy mô 54 ha.

- Sản lượng thu hoạch: 330 tấn/năm.

- Giá bán: 25.000 đồng/kg

- Thị trường tiêu thụ: Trong và ngoài tỉnh.

- Đầu mối cung ứng: Hộ nông dân Lò Văn Thi, địa chỉ: Xã Nậm Khao, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, số điện thoại: 0397455916 và các hộ nông dân tại xã Nậm Khao, xã Bum Tở, xã Can Hồ, huyện Mường Tè.

 

Nguồn:Phòng QLTM