Quả đào, quả lê, quả mận, quả cam, quả chanh leo, quả ổi


2020-05-19 - Hiện nay diện tích cây ăn quả trên địa bàn tỉnh có khoảng 311 ha, trong đó: Diện tích cây đào là 78 ha, diện tích cây lê là 61 ha, cây mận là 22 ha, cây cam 140 ha, cây chanh leo 04 ha, cây ổi 06 ha và đang được trồng chủ yếu tại các huyện: Tam Đường, Than Uyên.

- Sản lượng thu hoạch trên 1.500 tấn/năm, trong đó quả đào là 253 tấn/năm, quả lê là 82 tấn/năm, quả mận là 18 tấn/năm, quả cam là 1.000 tấn/năm, quả ổi là 60 tấn/năm, quả chanh leo là 90 tấn/năm.

- Giá bán trung bình: Quả đào là 15.000 đồng/kg; quả lê, quả mận, quả cam, quả chanh leo có giá là 20.000 đồng/kg.

- Thị trường tiêu thụ: Trong và ngoài tỉnh.

- Đầu mối cung ứng: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Than Uyên, địa chỉ: Xã Mường Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, số điện thoại: 0931.673.357; hợp tác xã thanh niên Hua Nà, địa chỉ: Xã Hua Nà, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, số điện thoại 0964.132.297 và các hộ nông dân tại các huyện: Tam Đường, Than Uyên.

 

Nguồn: