Gạo Dâu, gạo Séng Cù, gạo Khẩu ký, Gạo nếp Tan Cò Giàng


2020-05-16 - Hiện nay, diện tích lúa Dâu, lúa Séng Cù, lúa Khẩu ký, lúa nếp Tan Cò Giàng của tỉnh có trên 620 ha, trong đó diện tích: lúa dâu là 70 ha, lúa Séng Cù là 404 ha, lúa Khẩu ký là 32 ha, lúa nếp Tan Cò Giàng là 113 ha và đang được trồng chủ yếu tại các huyện: Tam Đường, Phong Thổ, Tân Uyên, Than Uyên.

- Sản lượng gạo hiện nay là: 2.550 tấn/năm, trong đó: gạo Dâu là 140 tấn/năm, gạo Séng Cù là 1.770 tấn/năm, gạo Khẩu Ký là 140 tấn/năm, gạo nếp Tan Cò Giàng là 500 tấn/năm.

- Giá bán: Gạo Dâu, gạo Séng Cù, gạo Khẩu Ký dao động từ 22.000 đồng/kg đến 28.000 đồng/kg, gạo nếp Tan Cò Giàng 30.000 đồng/kg.

- Thị trường tiêu thụ: Trong và ngoài tỉnh.

- Đầu mối cung ứng: Hợp tác xã Thanh Niên, địa chỉ: Xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, số điện thoại: 0982.451.019; hợp tác xã Hồ Châu, địa chỉ: Xã Mồ Sì San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, số điện thoại: 0944.840.999; hộ kinh doanh Lưu Phương Thảo, địa chỉ: Bản Pắc Ta, xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, số điện thoại: 0989.445.377; hộ kinh doanh Nguyễn Tú, địa chỉ: Tổ 6, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu, số điện thoại: 0972.648.555 và các hộ nông dân trên địa bàn các huyện: Tam Đường, Phong Thổ, Tân Uyên, Than Uyên.

 

Nguồn:Phòng QLTM