Ớt trung đoàn


2020-05-12 - Hiện nay, diện tích trồng ớt trung đoàn trên địa bàn tỉnh khoảng 04 ha và được trồng chủ yếu tại huyện Mường Tè.

- Sản lượng thu hoạch: 20 tấn/năm.

- Giá bán: 150.000 đồng/ kg

- Thị trường tiêu thụ: Trong và ngoài tỉnh.

 - Đầu mối cung ứng: Hộ nông dân Lý Trùy Hừ, địa chỉ: xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, số điện thoại: 0949.894.719 và các hộ nông dân tại xã Thu Lũm, xã Ka Lăng huyện Mường Tè.

 

Nguồn:Phòng QLTM