Quả Sơn Tra (quả táo mèo)


2020-05-12 - Quả Sơn Tra hiện nay đang được trồng tập trung tại các huyện: Tân Uyên, Sìn Hồ, Than Uyên, Tam Đường với diện tích trên 1.800 ha, trong đó có khoảng 300 ha đang cho thu hoạch.

- Sản lượng thu hoạch: 350 tấn/năm.

- Giá bán quả tươi dao động từ 30.000 đồng đến 40.000 đồng/ kg

- Thị trường tiêu thụ: Trong và ngoài tỉnh.

- Đầu mối cung ứng: Hộ kinh doanh Bùi Thị Lan, địa chỉ: Thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, số điện thoại: 0814.538.923 và các hộ nông dân tại các huyện: Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên.

 

 

Nguồn:Phòng QLTM