Ngành Công Thương Lai Châu: Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tháng 4 năm 2020.


2020-04-29 - Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tháng 4 năm 2020 của ngành Công thương như sau:

* Công tác chỉ đạo triển khai:

Tiếp tục quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các văn bản chỉ đạo của tỉnh về triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như: Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-2019; Công văn số 763/UBND-VX ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện thông báo Kết luận số 158/TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid -19; Công văn số 118/CV-BCĐ ngày 16/4/2020 của BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 về việc phân luồng, khử khuẩn khi có người lao động được xác định mắc Covid-19 tại nơi làm việc; Công văn số 805/UBND-VX ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19; Công văn số 818/UBND-VX ngày 25/4/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; Công văn số 142/CV-BCĐ ngày 24/4/2020 của BCĐ phòng chống Covid-19 về việc kiểm soát người và phương tiện ra, vào địa bàn tỉnh để phòng chống Covid-19; Công văn 839/UBND-VX ngày 29/4/2020 về việc thực hiện Thông báo kết luận số 170/TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19; …

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương và UBND tỉnh Lai Châu, Sở Công thương tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tạm đình chỉ hoạt động trên địa bàn tỉnh Lai Châu để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện thành phố tham mưu BCĐ phòng chống Covid-19 một số nội dung đề xuất  biện pháp tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực công thương. Phối hợp với Cục Quản lý thị trường tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, các cửa hàng bán lẻ và đề nghị UBND các huyện, thành phố thường xuyên theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả hàng hóa trên thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu đảm bảo cung cấp hàng hóa cho người dân trên địa bàn…

* Kết quả triển khai thực hiện:

Về cung ứng hàng hóa thiết yếu: Qua công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình thị trường hàng hóa từ Phòng Kinh tế thành phố, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Công Thương. Đến thời điểm báo cáo tình hình thị trường, giá cả hàng tiêu dùng thiết yếu trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, đảm bảo phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân, không có hiện tượng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bán bất hợp lý. Tình hình cung ứng điện trên địa bàn tỉnh vẫn được duy trì ổn định, không có sự cố xảy ra; các mặt hàng như xăng dầu, gas và các dung dịch rửa tay sát khuẩn, khẩu trang vẫn đảm bảo phục vụ nhu cầu của Nhân dân.

Về xuất nhập khẩu và tái xuất hàng hóa: Xuất được 5.120 tấn chuối quả của tỉnh; 6.806 tấn nông sản của tỉnh khác qua địa bàn; tái xuất 298 container thực phẩm đông lạnh, nông sản; nhập khẩu 9 xe đá canxi.

Thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Cục Quản lý thị trường, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, triển khai các giải pháp ổn định thị trường; phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Ma Lù Thàng và các đơn vị liên quan nắm bắt thông tin tình hình thực hiện các hoạt động xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu Ma Lù Thàng; phối hợp với Sở Y tế tăng cường kiểm tra việc cung ứng, phân phối các trang thiết bị khẩu trang, nước sát trùng, vật tư y tế dùng để phòng, chữa bệnh không để cơ sở bán hàng đầu cơ, trục lợi từ việc nhu cầu sử dụng tăng cao, xử lý nghiêm các hành vi theo quy định.

 

Nguồn:Nguyễn Liên