Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020


2020-04-25 - Để thực hiện có hiệu quả “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020”, ngày 23⁄4⁄2020, Sở Công thương ban hành văn bản số 573⁄SCT-QLCN đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động trong ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Lai Châu thực hiện một số nội dung sau:

1. Dừng việc tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng, các hội nghị, hội thảo tập trung đông người, chuyển sang các hoạt động hưởng ứng thông qua phát động trên đài phát thanh và truyền hình hoặc họp trực tuyến; tăng cường truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin, tuyên truyền tới cán bộ, người lao động tại đơn vị.

2. Đối với các nội dung, hoạt động khác tại Kế hoạch số 127/KH-SCT ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Sở Công thương Lai Châu của Sở Công thương hưởng ứng tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 của ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Lai Châu, căn cứ tình hình thực tế của đơn vị chủ động triển khai thực hiện để hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn tỉnh năm 2020, đảm bảo nội dung, thời gian theo kế hoạch; đồng thời tuân thủ các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Lai Châu.

Chi tiết Kế hoạch số 127/KH-SCT ngày 06/02/2020 của Sở Công thương xem tại đây.

 

Nguồn:Phòng QLCN