XNK

Quyết định công bố hạn ngạch xuất khẩu đối với mặt hàng gạo trong tháng 4 năm 2020


2020-04-11 - Ngày 10⁄4⁄2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1106⁄QĐ-BCT công bố hạn ngạch xuất khẩu gạo trong tháng 4 năm 2020.

 

                                                        Chi tiết Quyết định xem tại đây

Nguồn:Phòng QLTM