XNK

Xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019


2019-04-08 - Nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có nhiều đóng góp trong hoạt động xuất khẩu thời gian qua, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tác nước ngoài tìm hiểu và xúc tiến giao thương với doanh nghiệp Việt Nam. Bộ Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức “Chương trình xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019”.

Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp xuất khẩu căn cứ các tiêu chí xét chọn tại Quyết định số 911/QĐ-BCT ngày 12/4/2019 và Công văn số 1776/BCT-XNK ngày 13/3/2020 của Bộ Công Thương đăng ký tham gia và gửi 02 bộ hồ sơ theo quy định tại mục 1, phần II, Quy chế xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín ban hành kèm theo Quyết định số 911/QĐ-BCT ngày 12/4/2019 gửi về Sở Công Thương trước ngày 20/4/2020 theo địa chỉ: Tầng 6 nhà E, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu; điện thoại liên hệ: 0213.3876923, để thẩm định và đề nghị Bộ Công Thương xem xét, tôn vinh.

Tài về: - Quyết định 911/QĐ-BCT ngày 12/4/2019 của Bộ Công Thương.

           - Công văn số 1776/BCT-XNK ngày 13/3/2020 của Bộ Công Thương.

           - Mẫu đơn đăng ký Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín.

Nguồn:Trần Thu