Đại hội Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Lai Châu lần thứ I


2014-01-15 - Chiều ngày 15⁄01, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Lai Châu đã tiến hành Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2013- 2018. Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Chương - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh và 50 đại biểu là hội viên tình nguyện đăng ký tham gia thành lập Hội.

Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Lai Châu là một tổ chức xã hội, tự nguyện thành lập nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, người tiêu dùng, của các nhà sản xuất, kinh doanh chân chính theo quy định của pháp luật, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng cả nước nói chung.

Trong thời gian qua, Ban vận động thành lập hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động hiệu quả. Tính đến thời điểm đại hội, đã có 23 tổ chức, doanh nghiệp và 40 các nhân đăng ký gia nhập hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Chương khẳng định tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để hoạt động của Hội đúng hướng, đúng tôn chỉ mục đích, phát huy hiệu quả, đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự đại hội phát huy cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những cá nhân thực sự có tài năng, tâm huyết vào Ban chấp hành Hội. Hội cần chủ động tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh và Trung ương để làm tốt công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh...

                                          

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội gồm 23 đồng chí, Ban kiểm tra Hội gồm 03 đồng chí. Tuy nhiên, Ban chấp hành Hội chưa tổ chức họp phiên thứ I để bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký Hội và dự kiến sẽ tổ chức họp Ban chấp hành vào thời gian gần nhất.

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Lai Châu dự kiến sẽ tích cực tổ chức nhiều hoạt động hiệu quả như: đoàn kết, tập hợp hội viên nhằm đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong tỉnh, làm cho hội thực sự là nơi tiếp nhận thông tin nguyện vọng của người tiêu dùng; bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức về tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho hội viên và xã hội./.

Nguồn:Lê Phương