XNK

Hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà, tỉnh Lai Châu.


2020-03-09 - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Công Thương. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà, nhất là hàng nông sản trong thời gian diễn ra dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virut Corona gây ra (Covid 19), tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các cơ quan xây dựng và ban hành Quy trình kiểm dịch y tế, vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh của phương tiện và người điều khiển phương tiện tại cửa khẩu Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19. Các lực lượng chuyên ngành tại cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà đã thống nhất triển khai thực hiện hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu hàng hóa từ ngày 27⁄02⁄2020 theo quy trình phòng dịch Covid-19 của mỗi bên.

Từ ngày 27/02/2020 đến nay, các lực lượng chức năng đã thực hiện thông quan xuất khẩu được 134 xe chuối quả với số lượng 1280 tấn của tỉnh Lai Châu; 07 container các mặt hàng nông sản với số lượng 130 tấn của địa phương khác qua địa bàn; tái xuất được 116 container thực phẩm đông lạnh, nông sản.

Ảnh: Các doanh nghiệp, HTX thu mua nông sản cho nhân dân (quả chuối xanh), đóng gói, xuất khẩu tại cửa khẩu Ma Lù Thàng.

Việc thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà nhất là hàng nông sản trong thời gian diễn ra dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virut Corona gây ra (Covid 19) đã tiêu thụ sản lượng chuối xanh của nhân dân các xã trên địa bàn các huyện Phong Thổ, Sìn Hồ góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của nông dân.

 

Nguồn:Trần Thu