Sở Công Thương Lai Châu phát động hưởng ứng Chiến dịch giờ trái đất năm 2020.


2019-03-06 - Để hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020 diễn ra vào 20h30 đến 21h30 thứ bảy, ngày 28⁄03⁄2020 nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường, góp phần thúc đẩy việc thực thi pháp Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chỉ thị số 34⁄CT-TTg ngày 07⁄08⁄2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện. Ngày 04⁄3⁄2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 291⁄SCT-QLNL đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố, Công ty Điện lực Lai Châu, Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lai Châu, Ban quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Lai Châu phối hợp, triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông đến người dân về Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020 diễn ra vào 20h30 đến 21h30 thứ bảy, ngày 28/03/2020.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa bàn thực hiện thông báo, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông đến người dân nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng về Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020. Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, vận động các các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020 bằng các hình thức tắt các loại đèn quảng cáo, đèn trang trí biểu tượng và thiết bị sử dụng điện trong thời gian diễn ra Chiến dịch Giờ Trái đất vào 20h30 đến 21h30 thứ bảy, ngày 28/03/2020, đặc biệt tại các khu vực đô thị. Thực hiện cắt điện tại Trung tâm Hành chính - Chính trị các huyện, thành phố, các khu vực công cộng, khu vui chơi giải trí, đèn quảng cáo hoặc đèn trang trí biểu tượng thuộc phạm vi quản lý trong thời gian diễn ra Chiến dịch Giờ Trái đất vào 20h30 đến 21h30 thứ bảy, ngày 28/03/2020.

3. Công ty Điện lực Lai Châu: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với UBND các huyện, thành phố trong công tác tuyên truyền, phổ biến ý nghĩa của Chiến dịch Giờ Trái năm 2020 đến người dân trên địa bàn các huyện và thành phố. Tổ chức treo băng rôn, áp phích tại trụ sở các đợn vị trực thuộc để tuyên truyền về Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020. Báo các kết quả thực hiện Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020 về Sở Công Thương trước ngày 03/4/2020.

4. Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lai Châu: Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông đến người dân về Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020 diễn ra vào 20h30 đến 21h30 thứ bảy, ngày 28/03/2020.

5. Ban quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu; Công ty cổ phần Môi trường đô thị Lai Châu: Thực hiện cắt điện tại Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, các khu vực công cộng, khu vui chơi giải trí, đèn quảng cáo hoặc đèn trang trí biểu tượng thuộc phạm vi quản lý trong thời gian diễn ra Chiến dịch Giờ Trái đất vào 20h30 đến 21h30 thứ bảy, ngày 28/03/2020.

Do ảnh hưởng của dịch viêm phổi cấp COVID-19, để đảm bảo an toàn, sức khỏe cho cộng đồng trong thời gian diễn ra Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020, Sở Công Thương đề nghị các cơ quan thực hiện các hoạt động tuyên truyền theo hình thức trực tuyến, phát thanh, truyền hình, treo băng rôn khẩu hiệu, hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người khi chưa có văn bản công bố hết dịch.

 

Nguồn:Trần Thu