Thông báo việc mạo danh thư ký chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam.


2020-03-03 - Theo thông tin từ Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương tại Công văn số 339⁄XTTM –PTNL ngày 19⁄02⁄2020: “Trong thời gian qua, Ban Thư ký Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam tiếp nhận thông tin phản ảnh về việc một số tổ chức, cá nhân mạo danh thành viên Ban Thư ký hoặc đối tác của Cục Xúc tiến thương mại để giới thiệu, tư vấn đăng ký tham gia xét chọn và yêu cầu hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động của Chương trình”.

Để đảm bảo quyền lợi của các doanh nghiệp và uy tín của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam, Sở Công Thương thông báo đến Quý cơ quan, doanh nghiệp một số thông tin như sau:

Ban Thư ký Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam không ủy quyền, liên kết, hợp tác hay cho phép bất kỳ một tổ chức, cá nhân nào thay mặt Ban Thư ký Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam tiến hành xây dựng hồ sơ và thực hiện dịch vụ tư vấn, môi giới, hỗ trợ việc xét chọn sản phẩm Thương hiệu quốc gia. Trường hợp các cơ quan, đơn vị phát hiện việc mạo danh, đề nghị thông báo đến Sở Công Thương để kịp thời phối hợp xử lý theo quy định.

Các doanh nghiệp quan tâm đăng ký tham gia xét chọn sản phẩm Thương hiệu quốc gia Việt Nam xin liên hệ với Ban Thư ký chương trình để được tư vấn, hướng dẫn trực tiếp/qua điện thoại/email và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện trước ngày 31/3/2020 theo địa chỉ:

Ban Thư ký Chương trình thương hiệu quốc gia, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, 20 Lý Thương Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024.39347628 (ext. 70,71,72,76,77,178)

Email: thqg@vietrade.gov.vn, ptnl@vietrade.gov.vn

Website: Vietrade.gov.vn

 

Nguồn:Trần Thu