Hội Nghị Giám đốc Trung tâm Khuyến công


2013-12-14 - Nằm trong khuôn khổ Chương trình khuyến công quốc gia năm 2013, vừa qua, tại Khách sạn Vị Hoàng, số 153 Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đã diễn ra Hội nghị “Giám đốc Trung tâm Khuyến công và các cơ công nghiệp nông thôn tiêu biểu các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, năm 2013”. Đây là Hội nghị tổ chức nhằm tăng cường sự gắn bó, hợp tác và phối hợp giữa các Trung tâm Khuyến công với các cơ sở công nghiệp nông thôn các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong phát triển hoạt động khuyến công.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Cục trưởng Cục Công  nghiệp địa phương Đỗ Xuân Hạ. Hội nghị đã đánh giá một cách toàn diện tình hình, kết quả đạt được trong hoạt động khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp của các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc giai đoạn 2012-2013; Tại Hội nghị các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận nhằm làm rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, vướng mắc... trong công tác quản lý nhà nước và tổ chức triển khai thực hiện làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động khuyến công. Đồng thời đúc rút kinh nghiệm thực tế và làm rõ những nguyên nhân để từ đó có biện pháp khắc phục, giải quyết góp phần đẩy mạnh và tăng cường hiệu quả đối với hoạt động khuyến công nói chung cho giai đoạn tiếp theo của các địa phương khu vực phía Bắc.

Hội nghị là cơ hội cho các Trung tâm khuyến công có điều kiện gặp gỡ trao đổi tăng cường mối quan hệ, phối hợp và tranh thủ sự đồng thuận, tạo điều kiện thực hiện hiệu quả các hoạt động khuyến công của các địa phương. Đảm bảo tính thống nhất theo chức năng phục vụ quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công. Nâng cao ý nghĩa, hiệu quả của việc liên kết phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp vùng, ngành, lãnh thổ từ hoạt động khuyến công trong các giai đoạn tiếp theo./.

Nguồn:Nguyễn Hương