Kế hoạch ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona của ngành Công Thương Lai Châu.


2020-02-17 - Để chủ động các biện pháp ứng phó và hạn chế ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona đến hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực Công Thương. Ngày 13⁄02⁄2020, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 175⁄KH-SCT triển khai ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona như sau:

Mục đích: Nhằm huy động các doanh nghiệp, hợp tác xã đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, chủ động dự trữ, cung ứng hàng hóa nhất là các mặt hàng thiết yếu đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của Nhân dân trong thời gian phòng, chống dịch. Tổ chức các hoạt động thương mại ổn định, khai thác hàng hóa đủ về số lượng, chủng loại phục vụ trước, trong và sau dịch bệnh, hạn chế tình trạng khan hiếm hàng hóa tăng giá cục bộ. Thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, hạn chế thấp nhất khả năng nhiễm bệnh trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương.

Yêu cầu: Kịp thời có giải pháp cụ thể để huy động tối đa, hiệu quả các nguồn hàng phục vụ nhân dân trong thời gian chống dịch bệnh. Xác định rõ nhu cầu sử dụng của người dân toàn tỉnh đối với các mặt hàng thiết yếu để có kế hoạch sản xuất, kinh doanh, dự trữ đảm bảo ứng phó với tình hình phòng, chống dịch bệnh xảy ra. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, găm hàng, đầu cơ tích trữ, nâng giá cao hơn so với giá thị trường.

Các hoạt động chính để triển khai ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona:

Cấp độ 1: Khi chưa có ca bệnh xác định

- Tích cực tuyên truyền, thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh để bảo vệ bản thân, gia đình, cộng đồng.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thành phố thường xuyên rà soát, nắm bắt số lượng lao động, chuyên gia là người Trung Quốc đang làm việc tại các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh để có biện pháp theo dõi sức khỏe và cách ly y tế kịp thời. Chỉ đạo các chủ đầu tư công trình thủy điện bố trí nhân lực lao động thay thế lao động, chuyên gia người Trung Quốc và phương án sản xuất, thi công phù hợp để đảm bảo hoạt động của đơn vị.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuộc ngành chủ động nắm bắt thị trường để có kế hoạch sản xuất, kinh doanh đảm bảo phục vụ nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân; cam kết không lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để đầu cơ, trục lợi, đảm bảo các hoạt động thương mại diễn ra bình thường. Đối với mặt hàng khẩu trang kháng khuẩn, nước sát trùng, Sở Công Thương đề nghị Bộ Công Thương, Tập đoàn dệt may Việt Nam và một số đơn vị sản xuất nước sát trùng hỗ trợ cung ứng cho các đơn vị phân phối trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

- Phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố theo dõi sát diễn biến cung cầu hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tình hình cung cầu mặt hàng khẩu trang kháng khuẩn, nước sát trùng phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh để kịp thời đề xuất các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến.

- Phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo 389/ĐP tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; chú trọng kiểm tra việc niêm yết giá bán và bán theo giá niêm yết; kịp thời phát hiện và xử lý các tổ chức, cá nhân lợi dụng tình hình  khan hiếm hàng hóa trên thị trường để mua gom hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh để định giá bán hàng hóa bất hợp lý đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế, bảo vệ sức khỏe dùng để phòng, chữa bệnh khi thị trường có biến động về cung cầu, giá cả hàng hóa do dịch bệnh của vi rút Corona.

Cấp độ 2: Khi có từ 01 đến 20 ca bệnh xác định, lây nhiễm thứ phát trong tỉnh

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ ở cấp độ 01 phù hợp với tình hình dịch bệnh; các chỉ đạo mới của cơ quan có thẩm quyền và hướng dẫn chuyên môn của ngành Y tế.

- Thành lập 02 tổ công tác để chỉ đạo, ứng phó gồm:

+ Tổ thứ nhất do đồng chí Nguyễn Sỹ Chín - Giám đốc Sở làm tổ trưởng, các thành viên gồm lãnh đạo các phòng, đơn vị: Quản lý công nghiệp, Quản lý năng lượng, Trung tâm Khuyến công (giao phòng Quản lý công nghiệp làm đầu mối). Nhiệm vụ của tổ: Chỉ đạo và phụ trách toàn diện hoạt động Công nghiệp, đảm bảo đủ nguồn điện phục vụ sản xuất và tiêu dùng; chỉ đạo Công ty Điện lực Lai Châu ưu tiên cung cấp điện cho các bệnh viện, các đơn vị y tế, các khu cách ly tập trung của tỉnh tại Trường Quân sự tỉnh, Bệnh viên Đa khoa tỉnh.

+ Tổ thứ hai do đồng chí Lê Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở làm tổ trưởng, các thành viên gồm Lãnh đạo các phòng: Quản lý thương mại, Thanh tra Sở, Văn phòng Sở (giao phòng Quản lý thương mại làm đầu mối). Nhiệm vụ của tổ: Chỉ đạo và phụ trách nhiệm vụ giao thương hàng hóa trên địa bàn tỉnh, cung ứng hàng hóa thiết yếu cho vùng dịch; Phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo 389/ĐP trong công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ găm hàng tăng giá các mặt hàng thiết yếu, khẩu trang kháng khuẩn, nước sát trùng phục vụ phòng chống dịch bệnh.

- Trong thời gian công bố dịch, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đảm bảo duy trì 100% số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để thực hiện nhiệm vụ. Không giải quyết nghỉ phép, nghỉ tranh thủ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thời gian này (trừ trường hợp ốm đau hoặc bất khả kháng).

- Đối với các khu vực chưa phát hiện có người mắc bệnh: Tuyên truyền vận động các doanh nghiệp tiếp tục duy trì ổn định kế hoạch sản xuất, kinh doanh; tăng cường công tác tiêu độc, khử trùng trong và ngoài phạm vi đơn vị, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của ngành Y tế.

- Tổ chức kiểm tra, làm việc với các doanh nghiệp kinh doanh thương mại đầu mối; siêu thị, trung tâm mua sắm, cửa hàng kinh doanh thương mại tổng hợp, chợ truyền thống để triển khai phương án điều tiết hàng hóa, tình hình khai thác, nguồn cung lương thực, thực phẩm, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết…; đồng thời tuyên truyền các cơ sở sản xuất, kinh doanh không lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá cục bộ.

- Thường xuyên nắm bắt cung cầu hàng hóa, trong trường hợp khu vực nhiễm dịch, nguồn cung tại chỗ không đáp ứng đủ nhu cầu của người dân sẽ thực hiện biện pháp điều tiết hàng hóa từ vùng chưa nhiễm dịch bệnh đến vùng nhiễm dịch bệnh thông qua các đơn vị cung ứng hàng hóa đầu mối trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương và UBND tỉnh.

- Hàng ngày, các tổ công tác báo cáo cập nhật tình hình theo nhiệm vụ được phân công phụ trách về Văn phòng Sở để tổng hợp chung và báo cáo Giám đốc Sở.

Cấp độ 03: Khi có từ 21 đến 200 ca bệnh xác định trong tỉnh

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ ở cấp độ 02 phù hợp với tình hình dịch bệnh theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh,… và hướng dẫn chuyên môn của ngành Y tế.

- Tổ chức đoàn công tác làm việc với các doanh nghiệp đầu mối để vận động tổ chức các đợt bán hàng lưu động, cung ứng sản phẩm hàng hóa thiết yếu đến vùng dịch với giá cả ổn định để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân, đồng thời trong quá trình thực hiện phải đảm bảo quy trình về phòng dịch của cơ quan y tế.

- Tạm dừng các hoạt động mua bán hàng hóa tại các chợ, siêu thị, trung tâm mua sắm... khi phát hiện có người nhiễm bệnh tại các khu vực này, để phối hợp với ngành Y tế thực hiện tiêu trùng, khử độc, phun thuốc…

Cấp độ 04: Dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng và có trên 200 ca bệnh xác định trong tỉnh

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ ở cấp độ 03 phù hợp với tình hình dịch bệnh theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh,… và hướng dẫn chuyên môn của ngành Y tế.

- Tham mưu UBND tỉnh thực hiện chính sách trưng thu, trưng mua lương thực, thực phẩm để cấp phát cho một số khu vực trọng điểm.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nắm bắt tình hình sản xuất nông sản, chăn nuôi của nhân dân; vận động nhân dân và các cơ sở chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp áp dụng các biện pháp phòng chống dịch cho vật nuôi… duy trì sản xuất, chăn nuôi đủ nguồn lương thực, thực phẩm cung ứng tại chỗ và cung cấp ra thị trường khi cần thiết.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố nắm bắt tình hình thị trường, giá cả hàng hóa. Trong trường hợp nguồn cung trong tỉnh không đáp ứng được nhu cầu người dân, Sở Công Thương sẽ đề nghị Bộ Công Thương, UBND các tỉnh trong nước (chưa có dịch) cung ứng hàng hóa tiêu dùng thiết yếu khi cần thiết.

Tổ chức khai thác, dự trữ hàng hóa như sau:

Đối với nhóm hàng lương thực: Dự kiến nhu cầu tiêu thụ của nhân trên địa bàn tỉnh trong 01 tháng khoảng 12.000 tấn; khả năng đáp ứng của tỉnh là 8.000 tấn, cần phải mua thêm 4.000 tấn từ các tỉnh khác như Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Thái Bình,… Giao một số cơ sở kinh doanh lương thực để khai thác và dự trữ nguồn hàng như: Hợp tác xã Thanh Xuân tại huyện Than Uyên; Cơ sở kinh doanh Nguyễn Tú, Thắm Núi, Phong Bóng, Tam Ba tại thành phố.

Đối với nhóm hàng thực phẩm tươi sống

Nhóm hàng thịt gia súc, gia cầm và thủy sản: Dự kiến nhu cầu tiêu thụ của nhân trên địa bàn tỉnh trong 01 tháng khoảng 1.700 tấn thịt gia súc, gia cầm và 900 tấn cá; khả năng đáp ứng của tỉnh là 1.300 tấn thịt các loại và 210 tấn cá; cần phải mua thêm 400 tấn thịt gia súc, gia cầm và 690 tấn cá từ các tỉnh lân cận như Lào Cai, Điện Biên, Sơn La,… Giao một số cơ sở sản xuất, kinh doanh để khai thác và dự trữ nguồn hàng như: Công ty TNHH Khánh Hòa, cơ sở chăn nuôi Mai Đình Đồng, cơ sở chăn nuôi Hà Văn Huy tại thành phố Lai Châu; Công ty TNHH MTV số 24, Công ty TNHH Pa Thắng tại huyện Mường Tè.

Nhóm hàng rau, củ các loại: Dự kiến nhu cầu tiêu thụ của nhân trên địa bàn tỉnh trong 01 tháng khoảng 1.600 tấn, trong khi đó khả năng đáp ứng của tỉnh là 1.450 tấn, cần phải mua thêm 150 tấn từ các tỉnh như Lào Cai, Điện Biên, Sơn La,Vĩnh Phúc,… Giao một số cơ sở sản xuất, kinh doanh để khai thác và dự trữ nguồn hàng như: Siêu thị Vinmart tại Lai Châu, một số hộ kinh doanh tại các chợ.

Nhóm hàng thực phẩm công nghệ: Dự kiến nhu cầu tiêu thụ của nhân trên địa bàn tỉnh trong 01 tháng khoảng 230 nghìn kiện mỳ tôm, bún, phở; 50 tấn đường; 126 nghìn lít nước mắm; 175 nghìn lít dầu ăn; 187 tấn muối, bột canh. Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, Sở Công Thương sẽ chỉ đạo các đơn vị kinh doanh đầu mối tăng số lượng hàng hóa nhập từ các đơn vị cung ứng của tỉnh khác. Giao cho một số doanh nghiệp kinh doanh thương mại đầu mối để khai thác và dự trữ nguồn hàng như: Công ty TNHH thương mại Hưng Thịnh, Công ty TNHH MTV Đại Hải, Công ty TNHH MTV Tân Đức - Lai Châu, Công ty TNHH MTV Đức Tài - Lai Châu tại thành phố Lai Châu,…

Mặt hàng nhiên liệu: Dự kiến nhu cầu tiêu thụ của nhân trên địa bàn tỉnh trong 01 tháng khoảng 11.000 m3. Đối với mặt hàng này các cơ sở, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh không sản xuất được, để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, Sở Công Thương sẽ chỉ đạo các đơn vị kinh doanh đầu mối tăng số lượng hàng hóa nhập từ các đơn vị cung ứng đầu mối của Trung ương và của các tỉnh khác. Giao cho một số đơn vị đầu mối để khai thác và dự trữ nguồn hàng như: Công ty TNHH MTV xăng dầu Lai Châu, Công ty cổ phần 27/7 Tây Bắc, Công TNHH DHV - GAS nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch trên, Sở Công Thương đề nghị các Sở, ngành, đơn vị liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công thương; các phòng chuyên môn; đơn vị trực thuộc Sở  phối hợp tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ:

1. Phòng Quản lý Thương mại theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả các mặt hàng có thể mất cân đối cung cầu do dịch bệnh để kịp thời có biện pháp điều hành hoặc có kiến nghị, đề xuất các giải pháp bình ổn thị trường khi cần thiết. Tham mưu Sở: Văn bản đề xuất, kiến nghị với Bộ Công Thương; tham mưu UBND tỉnh văn bản đề nghị UBND các tỉnh trong nước để hỗ trợ cung cấp thông tin về các đơn vị sản xuất, phân phối cung ứng các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của Nhân dân. Tiếp tục tham mưu Sở đề xuất Bộ Công Thương, Tập đoàn Dệt may Việt Nam hỗ trợ nguồn cung khẩu trang kháng khuẩn; đồng thời chỉ đạo các doanh nghiệp, siêu thị có kế hoạch kịp thời cung ứng khẩu trang hỗ trợ phòng dịch phục vụ nhu cầu của Nhân dân.

2. Phòng Quản lý Công nghiệp thường xuyên thu thập, nắm thông tin về tình hình sản xuất của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công thương để kịp thời tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh.

3. Phòng Quản lý Năng lượng tham mưu Sở phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố rà soát số lao động từ Trung Quốc trở lại làm việc tại các công trình thủy điện; tổng hợp tình hình, thông tin cho Sở Y tế biết để theo dõi cách ly theo quy định. Thông báo đến các chủ đầu tư các công trình thủy điện tạm dừng tuyển dụng lao động, chuyên gia người Trung Quốc trong thời gian diễn bệnh chưa được kiểm soát; bố trí nhân lực lao động thay thế các lao động, chuyên gia người Trung Quốc và phương án sản xuất, thi công phù hợp để bảo đảm hoạt động của đơn vị. Tham mưu Sở chỉ đạo Công ty Điện lực Lai Châu đảm bảo cung ứng đủ nguồn điện để đẩy mạnh phát triển sản xuất; đảm bảo nguồn điện để phục vụ khám, chữa bệnh cho các bệnh viện trong thời gian phòng chống dịch.

4. Thanh tra Sở tham mưu Sở phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo 389/ĐP tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc niêm yết giá bán và bán theo giá niêm yết, tập trung kiểm tra các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để mua gom hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh để định giá bán hàng hóa bất hợp lý đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế, bảo vệ sức khỏe dùng để phòng, chữa bệnh khi thị trường có biến động về cung cầu, giá cả hàng hóa do dịch bệnh của vi rút Corona. Trường hợp nếu phát hiện các hành vi nói trên thì phải xử lý nghiêm hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

5. Văn phòng Sở Chuẩn bị các điều kiện phương tiện, cơ sở vật chất, kinh phí để phục vụ các hoạt động của ngành trong thời gian chống dịch. Theo dõi sát sao, cập nhật thông tin báo chí về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh đăng tải lên trang thông tin điện tử của Sở. Làm đầu mối theo dõi, đôn đốc và định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch.

6. Trung tâm Khuyến công chủ động phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao; phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virút Corona gây ra đến các cán bộ, viên chức của Trung tâm.

7. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công thương thường xuyên rà soát, báo cáo Sở Công thương, phòng Kinh tế thành phố, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện về số lượng lao động, chuyên gia là người Trung Quốc đang làm việc tại đơn vị để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương theo yêu cầu. Chủ động nắm bắt thị trường để có kế hoạch sản xuất, kinh doanh đảm bảo nhu cầu phục vụ nhân dân. Cam kết không lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để đầu cơ, trục lợi.

8. Đề nghị các Sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ vào chức năng nghiệm vụ được giao thực hiện cơ chế phối hợp liên ngành triển khai các giải pháp ngăn chặn dịch bệnh viêm phối cấp do chủng mới của vi rút Corona theo Kế hoạch số 200/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm phối hô cấp do chủng mới vi rút corona; phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương để triển khai hiệu quả các giải pháp điều tiết, cung ứng hàng hóa, phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.  

9. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo phòng Kinh tế thành phố, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện theo dõi sát diễn biến thị trường, thường xuyên nắm bắt và báo cáo tình hình giá cả, nguồn cung và nhu cầu cần hỗ trợ của nhân dân trên địa bàn đối với các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu về Sở Công Thương để kịp thời thực hiện giải pháp điều tiết hàng hóa ổn thị trường. Chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh để đáp ứng nhu cầu tại chỗ trên địa bàn. Chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hàng hóa lưu thông trên thị trường, kiên quyết xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, găm hàng, đầu cơ tích trữ, nâng giá bất hợp lý. Vận động, tuyền truyền các tổ chức, cá nhân và nhân dân sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu và đẩy mạnh sản xuất để ứng phó, phòng chống với dịch bệnh trong thời gian dài và liên tục./.

 

Nguồn:Trần Thu