Hướng dẫn một số chế độ chính sách cho công tác phòng, chống dịch do chủng mới vi rút Corona gây ra.


2020-02-08 - Ngày 07⁄02⁄2020, UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bả số 197⁄UBND-KTN về việc hướng dẫn một số chế độ chính sách cho công tác phòng, chống dịch do chủng mới vi rút Corona gây ra.

 

                                                            Chi tiết văn bản xem tại đây

Nguồn:Trần Thu