Sở Công Thương Lai Châu: Triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virút Corona gây ra.


2020-02-03 - Thực hiện Chỉ thị khẩn của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tăng cường các giải pháp ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona gây ra; Công điện số 03⁄CĐ-UBND ngày 23⁄01⁄2020 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virút Corona trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Chỉ thị số 03⁄CT-UBND ngày 30⁄01⁄2020 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona gây ra.

Hiện nay dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona diễn biến rất phức tạp tại Trung Quốc và trên thế giới. Tổ chức Y tế thế giới WHO đã tuyên bố dịch bệnh do virút Corona lây lan từ Trung Quốc là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu, trong bối cảnh số người lây nhiễm tăng mạnh. Để chủ động tăng cường các biện pháp ứng phó và hạn chế ảnh hưởng của dịch bệnh đến tình hình phát triển kinh tế của tỉnh. Ngày 03/02/2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 107/SCT-VP yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Văn phòng Sở

- Tham mưu quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng chính phủ và Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 30/01/2020 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 23/01/2020 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virút Corona trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Chỉ thị khẩn của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tăng cường các giải pháp ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona gây ra.

- Theo dõi sát sao, cập nhật thông tin báo chí về tình hình trong nước, ngoài nước; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về đối phó với bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, tác động của dịch bệnh đến các hoạt động sản xuất, thương mại và cuộc sống của người dân, báo cáo kịp thời cho Lãnh đạo Sở.

2. Phòng Quản lý thương mại

- Theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả các mặt hàng có thể mất cân đối cung cầu do dịch bệnh để kịp thời có biện pháp điều hành hoặc có kiến nghị, đề xuất các giải pháp bình ổn thị trường khi cần thiết.

- Tham mưu văn bản đề xuất Bộ Công Thương hỗ trợ nguồn cung khẩu trang hỗ trợ phòng dịch; đồng thời chỉ đạo các doanh nghiệp, siêu thị có kế hoạch kịp thời cung ứng khẩu trang hỗ trợ phòng dịch phục vụ nhu cầu của người dân.

- Tham mưu Sở phối hợp với lực lượng Ban Chỉ đạo 389/ĐP thực hiện nghiêm Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong việc cấm đi lại qua các đường mòn, lối mở khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc; khuyến cáo các doanh nghiệp hạn chế giao thương với doanh nghiệp Trung Quốc trong thời gian có dịch bệnh.

- Tham mưu, đề xuất các giải pháp tìm kiếm thị trường thay thế cho các sản phẩm xuất nhập khẩu từ Trung Quốc nhằm ổn định thị trường trong tỉnh.

3. Phòng Quản lý Năng lượng

- Rà soát, báo cáo số lượng các lao động, các chuyên gia là người Trung Quốc đang làm việc tại các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh.

- Thông báo đến các chủ đầu tư các công trình thủy điện dừng tuyển dụng công nhân lao động, các chuyên gia là người Trung Quốc.

4. Phòng Quản lý Công nghiệp

- Chỉ đạo các cơ sở sản xuất chủ động nắm bắt thị trường để có kế hoạch sản xuất đảm bảo nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với phòng Quản lý thương mại tham mưu tổ chức các đoàn làm việc để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh (nếu có).

5. Thanh tra Sở

Tham mưu Sở phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc niêm yết giá bán và bán theo giá niêm yết, tập trung kiểm tra các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để mua gom hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh để định giá bán hàng hóa bất hợp lý đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế, bảo vệ sức khỏe dùng để phòng, chữa bệnh khi thị trường có biến động về cung cầu, giá cả hàng hóa do dịch bệnh của vi rút Corona. Trường hợp nếu phát hiện các hành vi nói trên thì cần xử lý nghiêm hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

6. Phòng Kinh tế thành phố, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện

- Theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả các mặt hàng tại địa bàn huyện, thành phố có thể mất cân đối cung cầu do dịch bệnh để kịp thời có biện pháp điều hành hoặc có kiến nghị, đề xuất hợp lý nhằm bình ổn thị trường.

- Phối hợp với Đội Quản lý thị trường các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra việc cung ứng, phân phối các trang thiết bị y tế, bảo vệ sức khỏe dùng để phòng, chữa bệnh không để các cơ sở bán hàng đầu cơ, trục lợi từ việc nhu cầu sử dụng tăng cao. Trường hợp nếu phát hiện các hành vi nói trên thì cần xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

- Rà soát, báo cáo Sở Công Thương số lượng các lao động, các chuyên gia là người Trung Quốc đang làm việc thuộc lĩnh vực công thương trên địa bàn.

7. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công thương

- Thường xuyên rà soát, báo cáo Sở Công thương, Phòng Kinh tế thành phố, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện về số lượng các lao động, chuyên gia là người Trung Quốc đang làm việc tại đơn vị để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương theo yêu cầu.

- Chủ động nắm bắt thị trường để có kế hoạch sản xuất, kinh doanh đảm bảo nhu cầu phục vụ nhân dân. Cam kết không lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để đầu cơ, trục lợi.

Nguồn:Trần Thu