Chỉ thị: Về việc phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.


2020-02-02 - Ngày 31⁄01⁄2020, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Chỉ thị số 03⁄CT-UBND về việc phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

 

                           Chi tiết Chỉ thị xem tại đây

Nguồn:Trần Thu