Tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho cán bộ quản lý và hộ kinh doanh thực phẩm tại chợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2019


2019-11-05 - Ngày 04⁄11⁄2019, Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương, Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm Phú Thọ phối hợp với Sở Công Thương Lai Châu tổ chức lớp tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho cán bộ quản lý và hộ kinh doanh thực phẩm tại chợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2019.

Tại Hội nghị, cán bộ quản lý và hộ kinh doanh thực phẩm tại chợ được tiếp thu các kiến thức chung về an toàn thực phẩm như: Các khái niệm cơ bản có liên quan đến thực phẩm, mối nguy và các mối nguy gây ô nhiễm thực phẩm, các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm đồng thời quán triệt các quy định pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm như: Luật An toàn thực phẩm và các Nghị định liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm; vấn đề quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; chống gian lận thương mại trong kinh doanh thực phẩm…

Thông qua lớp tập huấn, nhằm phổ biến kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, các quy định pháp luật, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành góp phần nâng cao nhận thức, đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, bảo quản, kinh doanh thực phẩm.

 

Nguồn:Trần Thu