Kết quả bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lai Châu năm 2019.


2019-10-05 - Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển; tạo cơ hội giới thiệu, quảng bá sản phẩm tiêu biểu, để các cơ sở công nghiệp nông thôn có cơ hội giao lưu trao đổi kinh nghiệm, hợp tác đầu tư và phát triển thị trường, tận dụng nguồn nguyên liệu tại địa phương, giải quyết việc làm cho người lao động góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 822/KH-UBND ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lai Châu năm 2019; Quyết định số 694/QĐ-UBND ngày 02/07/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lai Châu năm 2019, Sở Công Thương - cơ quan Thường trực Hội đồng bình chọn đã chủ động, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu Chủ tịch Hội đồng ban hành các văn bản để triển khai thực hiện. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền và phổ biến các thông tin về công tác tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh; phản ánh các hoạt động tổ chức bình chọn trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, góp phần tạo hiệu ứng tích cực trong các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh; rà soát các sản phẩm trên địa bàn, vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hưởng ứng tham gia bình chọn. Chủ động tiếp nhận, bảo quản, lưu giữ sản phẩm dự thi....

Sau thời gian triển khai, có 11 hồ sơ sản phẩm của 11 cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh được UBND các huyện, thành phố thẩm định và gửi sản phẩm đăng ký tham gia. Từ 11 bộ hồ sơ và sản phẩm đăng ký gửi về Ban tổ chức, Hội đồng bình chọn và Ban Giám khảo đã thực hiện công tác bình chọn theo quy định. Căn cứ kết quả chấm điểm của Ban Giám khảo, Hội đồng bình chọn đã thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận cho 05 sản phẩm là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lai Châu năm 2019: Trà Ô long (Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển chè Tam Đường); chè xanh và chè bao chung (Công ty TNHH chè Hồng Đức); tôn mát 3 lớp (Công ty TNHH Phát triển công nghiệp và thương mại Thủy Nam); gạch không nung (Công ty Cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại Việt Hùng); gạch không nung (Công ty TNHH Một thành viên Trường Thịnh). Đồng thời Hội đồng cũng đã lựa chọn 02 sản phẩm tiêu biểu nhất tham gia bình chọn cấp khu vực: Bộ sản phẩm Oolong Thiện Trà của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Chè Tam Đường và Sản phẩm Tôn mát 3 lớp Putnam của Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp và Thương mại Thủy Nam.

Tại lễ khai mạc Hội chợ Thương mại Lai Châu năm 2019, đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao giấy chứng nhận và cúp lưu niệm cho các doanh nghiệp có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lai Châu./. 

                                  

 

 

Nguồn:TT