Hưởng ứng Chương trình “Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương” năm 2019.


2019-10-07 - Chủ đề của Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương năm 2019 là “Xây dựng cộng đồng hành động vì an toàn thực phẩm”, kêu gọi mỗi cá nhân tự hành động vì an toàn thực phẩm, từ đó hình thành cả cộng đồng chung tay vì an toàn thực phẩm.

Hưởng ứng Chương trình hành động đó, Sở Công Thương đã triển khai đến UBND các huyện, thành phố; doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh các hoạt động cụ thể đảm bảo sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn tới các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Tổ chức các hoạt động truyền thông, cổ động, tuyên truyền hành động vì an toàn thực phẩm trên địa bàn; vận động các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, chợ truyền thống, cửa hàng bán và giới thiệu thực phẩm tại địa phương, treo băng rôn quảng bá, treo hình ảnh tuyên truyền (banner) trên trang web của đơn vị tuyên truyền “Hành động vì an toàn thực phẩm” Vận động các tổ chức, cơ quan và người dân tham gia hoạt động “Tôi hành động vì an toàn thực phẩm” thông qua việc dán sticker/poster “Hành động vì an toàn thực phẩm” tới các hộ dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và các hoạt động trực tuyến tại trang thông tin điện tử: www.antoanthucphamhd.vn và trang Fanpage: Hành động vì an toàn thực phẩm, chia sẻ các hành động cụ thể vì an toàn thực phẩm, góp phần hình thành cộng đồng hành động vì an toàn thực phẩm./.

 

Nguồn:Trần Thu