Hội nghị triển khai chương trình dự trữ hàng hóa ổn định thị trường những tháng cuối năm 2013 và phục vụ sản xuất năm 2014


2013-11-20 - Thực hiện Chỉ thị 24⁄CT-BCT ngày 06⁄11⁄2013 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường các tháng cuối năm 2013.

         Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo các Sở: Tài Chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Trưởng phòng Kinh tế ngành - Tái định cư Văn phòng UBND tỉnh; phòng chuyên môn của Sở Công thương và Giám đốc các doanh nghiệp tham gia chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường.

          Tại Hội nghị đã tổ chức đánh giá và rút kinh nghiệm về kết quả thực hiện phương án tạm ứng vốn ngân sách tỉnh giao cho 13 doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ dự trữ các mặt hàng thiết yếu ổn định thị trường trong dịp tết Nguyên đán Quý Tỵ, mùa mưa lũ và phục vụ sản xuất năm 2013. Đồng thời Sở Công thương phối hợp với Sở Tài Chính tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất xây dựng  phương án tạm ứng và mức tạm ứng vốn ngân sách tỉnh thực hiện chương trình bình ổn thị trường trong dịp Tết Giáp Ngọ, mùa mưa lũ và phục vụ sản xuất năm 2014, tổng kinh phí tạm ứng dự kiến là 34 tỷ đồng cho 14 doanh nghiệp, với các nhóm mặt hàng chủ yếu là: Lương thực, thực phẩm công nghệ, đồ dùng gia đình, nhiên liệu chất đốt, giống, vật tư nông nghiệp.

Nguồn:Trần Mến