Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lai Châu năm 2019


2019-05-20 - Ngày 17 tháng 5, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 822 ⁄KH-UBND tổ chức bình chọn sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Lai Châu năm 2019.

Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tỉnh Lai Châu năm 2019 nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển; tạo cơ hội giới thiệu, quảng bá sản phẩm tiêu biểu, để các cơ sở công nghiệp nông thôn có cơ hội giao lưu trao đổi kinh nghiệm, hợp tác đầu tư và phát triển thị trường, tận dụng nguồn nguyên liệu tại địa phương, giải quyết việc làm cho người lao động và đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Đối tượng tham gia bình chọn là: Các sản phẩm, nhóm sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Yêu cầu đối với sản phẩm tham gia bình chọn là: Sản phẩm tham gia bình chọn là một sản phẩm hoặc một bộ sản phẩm (gọi chung là sản phẩm); sản phẩm tham gia bình chọn là sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp do chính cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất và đăng ký tham gia bình chọn; sản phẩm tham gia bình chọn không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác liên quan đến điều kiện, tiêu chuẩn, quy định về chất lượng an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; sản phẩm tham gia bình chọn phải có khả năng sản xuất hàng loạt, số lượng lớn, không phải là sản phẩm độc bản, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Sản phẩm tham gia bình chọn cấp tỉnh Lai Châu năm 2019: Là sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được sản xuất tại cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Lai Châu và do các cơ sở sản xuất ra sản phẩm đó đăng ký tham gia bình chọn. Sản phẩm được phân theo các nhóm như sau: Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm; nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ; nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí và nhóm các sản phẩm khác.

Hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Văn bản số 16/VBHN-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Bộ Công Thương.

Việc tổ chức bình chọn và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại các Điều 14, 15, 16, 17, 18 Văn bản số 16/VBHN-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Bộ Công Thương.

Thời gian thực hiện các thủ tục có liên quan: Ban hành kế hoạch; thành lập Hội đồng bình chọn, Ban giám khảo; ban hành thể lệ cuộc thi, công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm… trong tháng 5, tháng 6 năm 2019.

Thời gian Ban giám khảo chấm điểm, tổ chức họp Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Lai Châu; quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận cho sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trong tháng 7- 8 năm 2019.

Thời gian tổ chức Lễ trao giải và cấp Chứng nhận cho các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm được công nhận dự kiến thực hiện vào dịp tổ chức Hội chợ Thương mại Quốc tế Lai Châu tháng 10 năm 2019.

                                    Xem chi tiết văn bản tại đây.

 

 

Nguồn:TT