XNK

Lai Châu: Hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Ma Lù Thàng 9 tháng đầu năm 2013


2013-10-15 - Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong 9 tháng đầu năm 2013 qua cửa khẩu Ma Lù Thàng đạt 12.412.233 USD, tăng 2,75 lần so với cùng kỳ năm 2012. Cụ thể:

Giá trị hàng xuất khẩu, trong 9 tháng đầu năm không có xuất khẩu mậu dịch mà chỉ có xuất khẩu phi mậu dịch biên giới (hàng hóa trao đổi của cư dân biên giới) đạt 663.461 USD, mặt hàng xuất khẩu là ngô hạt là 525.641 USD và sắn khô thái lát 92.182 USD, chuối lá 28.523 USD, thảo quả 17.114 USD. Giá trị nhập khẩu đạt 11.748.772 USD, trong đó nhập khẩu mậu dịch đạt 11.747.505 USD, mặt hàng nhập khẩu là thiết bị thủy điện  đạt 11.604.630 USD, đá chứa can xi đạt 142.876  USD; nhập khẩu phi mậu dịch (trao đổi của cư dân biên giới) đạt 1.267 USD, mặt hàng nhập khẩu là củ tam thất 840 USD, vải phin 384 USD, dép 43 USD.

          Hàng hóa tạm nhập từ cửa khẩu của các tỉnh khác tái xuất qua địa bàn của tỉnh tăng cao, giá trị đạt 39.583.241 USD, các mặt hàng tái xuất là: Lốp xe ô tô tải (mới 100%) đạt 4.120.756 USD; máy in đạt 299.250 USD; quả hạch, quả óc chó, quả hạnh đào, quả phỉ, quả hồ trăn, quả sung, hạt lạc, hạt thông khô, nho tươi đạt 29.904.237 USD; vây cá khô, da cá khô, dạ dày cá đạt 5.258.998 USD.

          Hành khách xuất nhập cảnh đạt 40.223 lượt người, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: khách Việt Nam đạt 36.791 lượt người, khách nước ngoài đạt 3.432 lượt người. Phương tiện xuất nhập cảnh đạt 527 lượt chuyến bằng 60,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó phương tiện Việt Nam đạt 50 lượt chuyến, phương tiện nước ngoài đạt 477 lượt chuyến.

          Như vậy, tổng kim ngạch trong 9 tháng đầu năm tăng cao so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là tăng của giá trị nhập khẩu (tăng 13 lần so với cùng kỳ năm trước) còn giá trị xuất khẩu giảm (bằng 18,41%  so với cùng kỳ năm trước).

Nguồn:Trần Mến