Khảo sát nhu cầu đào tạo, huấn luyện về vật liệu nổ công nghiệp


2019-02-20 - Căn cứ Nghị định số 71⁄2018⁄NĐ-CP ngày 15⁄5⁄2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; Thông tư số 13⁄2018⁄TT-BCT ngày 15⁄6⁄2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.

Nhằm đảm bảo các quy định về an toàn trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, Sở Công Thương khảo sát nhu cầu đào tạo, huấn luyện với các nội dung sau:

1. Đào tạo sơ cấp nghề khoan nổ mìn dành cho đối tượng là thợ mìn.

2. Huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp cho các đối tượng sau: chỉ huy nổ mìn, thợ mìn, người được giao quản lý kho vật liệu nổ công nghiệp (Đối tượng huấn luyện phải đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 71/2018/NĐ-CP).

Các đơn vị hoạt động vật liệu nổ công nghiệp có nhu cầu đào tạo, huấn luyện đăng ký theo mẫu đính kèm và gửi về Sở Công Thương trước ngày 28 tháng 02 năm 2019. Sau khi tổng hợp nhu cầu đăng ký, Sở Công Thương sẽ thông báo cụ thể thời gian, địa điểm tổ chức đào tạo, huấn luyện tới các đơn vị. Mọi chi tiết liên hệ Phòng Quản lý công nghiệp theo số điện thoại 02133.798.824 để được hướng dẫn./.

        Chi tiết văn bản xem tại đây

 

Nguồn:Phòng Quản lý Công nghiệp