Hoạt động Khuyến công và xúc tiến thương mại 9 tháng đầu năm 2013


2013-10-11 - Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2013 đã có những kết quả tích cực, kinh tế tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng, tuy vẫn ở mức thấp hơn so với chỉ tiêu đề ra, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và các cơ sở công nghiệp nông thôn nói riêng còn gặp nhiều khó khăn. Do vậy, việc triển khai các chương trình, đề án khuyến công nhằm hỗ trợ, động viên kịp thời các doanh nghiệp công nghiệp nông thôn là hết sức cần thiết.

Trong bối cảnh đó, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lai Châu đã tập trung tư vấn, hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn trong lĩnh vực đào tạo nghề, thúc đẩy đầu tư dây truyền máy móc hiện đại nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cho sản phẩm. Song song đó là các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến bán hàng, phát triển thị trường nội địa và đẩy mạnh các hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn nhằm giúp cơ sở, doanh nghiệp công nghiệp nông thôn tiêu thụ sản phẩm, giảm hàng tồn kho, phát triển sản xuất kinh doanh.

Trong 9 tháng đầu năm 2013, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lai Châu đã phối hợp với phòng Công thương huyện, Phòng kinh tế thị xã triển khai kế hoạch khuyến công năm 2013 cho 06 đề án với tổng kinh phí là 801 triệu đồng. Trong đó, đã xây dựng 02 mô hình trình diễn, chuyển giao kỹ thuật sản xuất miến dong của HTX nuôi trồng thủy sản Duy Sơn và sản xuất nước giải khát và sữa lạc đóng chai của Công ty Cổ phần dược y tế và thương mại Bảo Châu nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, giải quyết khâu thu mua sản phẩm và tạo thu nhập ổn định cho bà con dân bản. Hỗ trợ thành lập mới 10 doanh nghiệp có ngành nghề hoạt động thuộc lĩnh vực công nghiệp. Tổ chức 01 đoàn thăm quan, khảo sát học tập kinh nghiệm về công tác khuyến công tại một số tỉnh bạn như Phú Thọ, Thái Bình, Hà Nội, Nghệ An.

Trong hoạt động đào tạo nghề, Trung tâm đã phối hợp với các cơ sở công nghiệp nông thôn tổ chức triển khai thực hiện 06 lớp đào tạo nghề gia công cơ khí và mộc dân dụng cho 210 lao động. Thông qua hoạt động hỗ trợ từ nguồn khuyến công đã thu hút trên 10 tỷ đồng vào đầu tư phát triển sản xuất của các cơ sở công nghiệp nông thôn. Việc hỗ trợ nhằm khuyến khích các cơ sở sản xuất công nghiệp đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, mở rộng sản xuất đã nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tăng khả năng cạnh tranh cho các cơ sở công nghiệp nông thôn, gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp cho địa phương và giải quyết việc làm cho lao động, từng bước chuyển dịch kinh tế địa phương.

 Để đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn, Trung tâm cũng đã triển khai một số nội dung nằm trong chương trình xúc tiến thương mại quốc gia và của địa phương như tổ chức 05 phiên chợ để đưa hàng Việt từ nơi sản xuất đến cho bà con dân bản vùng sâu vùng xa, tập huấn thương mại điện tử và xúc tiến thương mại cho cán bộ quản lý nhà nước cũng như các thương nhân trên địa bàn. Theo đó, hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn được tăng cường, thị trường được mở rộng, công tác quảng bá giới thiệu sản phẩm cho các DN được chú trọng thông qua việc vận động, hỗ trợ doanh  nghiệp tích cực tham gia hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh, như Hội nghị Xúc tiến đầu tư An sinh xã hội vùng Tây Bắc ở Tuyên Quang, Hội chợ Hùng Vương tại Phú Thọ, Hội chợ triển lãm hàng CN -TTCN và hàng tiêu dùng khu vực Tây Bắc tại Hòa Bình....

Trong 03 tháng cuối năm 2013, Trung tâm sẽ đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để giới thiệu các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển CN - TTCN, hoạt động khuyến công, giới thiệu các doanh nghiệp, sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh đồng thời tiếp tục phối hợp với các địa phương, đơn vị tăng cường hoạt động khuyến công, chú trọng công tác xúc tiến thương mại, tiếp tục tư vấn, hướng dẫn để hỗ trợ một phần kinh phí nhằm khuyến khích kịp thời các cơ sở, doanh nghiệp Công nghiệp nông thôn đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, đồng thời đôn đốc, giải quyết những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các đề án được phê duyệt để các cơ sở, các doanh nghiệp hoàn thành, giải ngân đúng nội dung và tiến độ đề ra, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn Lai Châu ngày một phát triển.

Nguồn:Nguyễn Hương (TTKC&XTTM)