Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019


2019-01-05 - Thực hiện Kế hoạch số 481⁄KH-BCĐ ngày 28⁄12⁄2018 của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lai Châu về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019. Ngày 04⁄01⁄2019, Sở Công Thương ban hành văn bản số 11⁄SCT-QLTM, yêu cầu các phòng chuyên môn Sở, phòng Kinh tế thành phố, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Các phòng chuyên môn Sở:

- Phòng Quản lý thương mại chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở, Chi cục Quản lý thị trường và Quản lý công nghiệp tham mưu Sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 481/KH-BCĐ ngày 28/12/2018 của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lai Châu về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019.

- Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn Sở và Cục Quản lý thị trường tham mưu tổ chức thực hiện các hoạt động thanh, kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nhất là đối với nhóm mặt hàng có nguy cơ cao về ngộ độc thực phẩm như: Rượu, bia, nước giải khát, bánh mứt kẹo, sử dụng hóa chất độc hại, phụ gia thực phẩm không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm, sử dụng cồn công nghiệp methanol trong pha chế rượu.

- Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, Thanh tra Sở, Cục Quản lý thị trường và các cơ quan thông tin đại chúng kịp thời đăng các tin bài tuyên truyền các văn bản pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ, các văn bản liên quan đến công tác quản lý an toàn thực phẩm; đưa tin, tuyên truyền các hoạt động thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm và công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn.

2. Phòng Kinh tế thành phố, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện:

 Phối hợp với cơ quan Y tế, Đội Quản lý thị trường và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm ATTP và tham gia các đoàn thanh, kiểm tra liên ngành của huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đảm bảo ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, tập trung vào những cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019 như: lương thực, thực phẩm, bánh mứt, kẹo, bia, rượu, nước giải khát...

 

Nguồn:Phòng Quản lý Thương mại