Công bố Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố


2018-10-31 - Công khai Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố

 

1. Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại cho Công ty Bảo Việt Nhân thọ tỉnh Lai Châu (chi tiết xem tại đây)

2. Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại cho Trung tâm Điện tử, Điện lạnh Đồng Tâm (chi tiết xem tại đây)

3. Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại cho Công ty TNHH XD & TMTH Tiến Thành (chi tiết xem tại đây)

4. Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại cho Công ty TNHH MTV An Bình 68 (chi tiết xem tại đây)

                                              

Nguồn:TT