Thông báo chào hàng cạnh tranh rút gọn


2018-11-07 - Thông báo chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Dịch vụ dàn dựng gian hàng, trang trí tổng thể, tổ chức khai mạc và dịch vụ phục vụ phiên chợ.

 

                                                   Chi tiết Thông báo xem tại đây

Nguồn:TT