Đội Quản lý thị trường số 4 huyện Than Uyên: phát hiện 170 kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc


2013-10-02 - Ngày 27⁄09⁄2013, Đội Quản lý thị trường số 4 huyện Than Uyên trong khi kiểm tra tại khu vực bến xe huyện Than Uyên đã phát hiện 3 bao tải chứa hàng đang được thuê vận chuyển đi có dấu hiệu không bình thường.

           Qua kiểm tra, Đội đã phát hiện bên trong bao tải có chứa đựng 170 kg nội tạng trâu, bò, lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, bốc mùi hôi thối và xác định toàn bộ lô hàng trên là hàng vô chủ.

 

          Đội đã tiến hành chuyển toàn bộ lô hàng trên cho cơ quan thú y huyện để tổ chức tiêu hủy theo quy định.

Nguồn:Nguyễn Duyên (Chi cục QLTT)