Đảng ủy Sở Công thương Lai Châu tiếp và làm việc với Đoàn công tác Đảng ủy Bộ Công Thương


2013-09-21 - Chiều ngày 20⁄9⁄2013, Đoàn công tác Đảng bộ Bộ Công thương do đồng chí Lê Thanh Đua - Phó Bí thư thường trực Đảng bộ Bộ Công Thương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy Sở Công thương Lai Châu.

         Tiếp đoàn công tác của Đảng bộ Bộ Công thương có đồng chí Như Ngọc Biên - Phó bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở Công thương Lai Châu; các đồng chí Lãnh đạo Sở; Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở.

          Tại buổi làm việc, đồng chí Như Ngọc Biên - Phó bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở Công thương Lai Châu đã giới thiệu khái quát về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu nói chung và báo cáo về hoạt động của ngành công thương Lai Châu nói riêng. Theo báo cáo, sau 10 năm chia tách thành lập, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã có bước cải thiện đáng kể; tăng trưởng kinh tế (GDP) giai đoạn 2003-2013 đạt bình quân 12,7%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng hướng; trong đó: công nghiệp, thương mại, dịch vụ có mức tăng trưởng khá và chiếm trên 50% GDP của tỉnh.

        Đảng bộ cơ sở Sở Công thương được thành lập theo Quyết định số 1279-QĐ/ĐU, ngày 14/5/2008 của Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh Lai Châu trên cơ sở giải thể Chi bộ cơ sở Sở Công nghiệp, Đảng bộ cơ sở Sở Thương mại - Du lịch để thành lập Đảng bộ cơ sở Sở Công Thương. BCH Đảng bộ Sở Công thương nhiệm kỳ I (2010-2015) hiện có 07 đồng chí (01 Bí thư, 01 Phó Bí thư và 05 ủy viên). UBKT Đảng ủy Sở Công thương có 03 đồng chí (01 chủ nhiệm UBKT, 01 Phó Chủ nhiệm UBKT và 01 ủy viên UBKT). Đảng bộ Sở Công thương có 03 Chi bộ trực thuộc; với tổng số 53 đảng viên (chính thức 45, dự bị 08) chiếm 48% trên tổng số CBCCVC&LĐ trong toàn ngành, trong đó: đảng viên nữ 11, đảng viên là người dân tộc 08, đảng viên là bộ đội phục viên chuyên ngành 07, đảng viên trong độ tuổi đoàn viên thanh niên 15.

       Những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Công Thương, sự tạo điều kiện giúp đỡ của các cơ quan chức năng thuộc Bộ, Sở Công thương Lai Châu đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các tổng cục, cục, vụ, viện nghiên cứu, trường đào tạo thực hiện tốt chức năng Quản lý nhà nước về công nghiệp, thương mại tại địa phương: phối hợp trong việc xây dựng và triển khai thực hiện các Đề án, dự án, quy hoạch, kế hoạch trung, dài hạn và hàng năm đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, thương mại trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Lai Châu đến năm 2020; Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại và siêu thị trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2006-2020; Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lai Châu đến năm 2020... Tham gia các hội chợ triển lãm khu vực và Quốc tế do các đơn vị thuộc Bộ Công thương tổ chức để quảng bá, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của địa phương và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tìm kiếm thị trường, hợp tác kinh doanh. Phối hợp trong công tác kiểm tra an toàn hồ đập thủy điện, phòng chống bão lũ và nhiều lĩnh vực liên quan khác thuộc lĩnh vực công thương...

      Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng nhau trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến vào phương án tổng thể tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức Đảng bộ Bộ Công thương thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X.

       Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thanh Đua - Phó Bí thư thường trực Đảng bộ Bộ Công Thương đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy Sở Công thương Lai Châu đã đạt được góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy Sở Công thương Lai Châu cần đi sâu kiện toàn để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; đẩy mạnh việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW ngày14/05/2011 của Bộ Chính trị để nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong ngành....

        Buổi sáng cùng ngày, Đoàn công tác đã đi thăm và khảo sát  thực tế  tại 02 cơ sở Đảng ngoài Đảng bộ Bộ Công thương là Công ty Điện lực Lai Châu và Chi nhánh xăng dầu Lai Châu.

Nguồn:Trần Thu