Lai Châu: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 9 tháng đầu năm ước đạt 2.160 tỷ đồng


2013-09-16 - Thị trường giá cả hàng hóa 9 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, hàng hóa đa dạng, phong phú đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân, trong các dịp lễ, tết không xảy ra hiện tượng khan hiếm hàng hóa dẫn đến tăng giá bất hợp lý.

          Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 9 tháng đầu năm ước đạt 2.160 tỷ đồng đạt 74,48% kế hoạch năm và tăng 15,69% so với cùng kỳ năm trước.

          Phân theo loại hình kinh tế: Kinh tế nhà nước ước đạt 600 tỷ đồng, đạt 73,62% kế hoạch năm và tăng 12,15% so với cùng kỳ năm 2012; Kinh tế tập thể ước đạt 25 tỷ đồng, đạt 69,44% kế hoạch năm, bằng 83,33% so với cùng kỳ năm 2012; kinh tế cá thể ước đạt 888 tỷ đồng, đạt 81,54% kế hoạch năm, tăng 25,42% so với cùng kỳ năm 2012; kinh tế tư nhân ước đạt 647 tỷ đồng, đạt 67,4% kế hoạch năm, tăng 8,92% so với cùng kỳ năm 2012.

          Phân theo ngành kinh tế: Doanh thu thương nghiệp ước đạt 1.944 tỷ đồng, đạt 75,35% kế hoạch năm, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2012; doanh thu khách sạn, nhà hàng ước đạt 126 tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch năm, tăng 13,51% so với cùng kỳ năm 2012; doanh thu dịch vụ ước đạt 90 tỷ đồng, đạt 62,07% kế hoạch năm, tăng 8,43% so với cùng kỳ năm 2012.

          Các mặt hàng thiết yếu cung ứng trên địa bàn tỉnh 9 tháng ước đạt: Xăng dầu các loại 29.090 tấn (trong đó dầu hỏa 46 tấn); muối i ốt và sản phẩm từ muối  1.730 tấn; giống nông nghiệp 790 tấn; vật tư nông nghiệp 9.720 tấn; thuốc chữa bệnh, vật tư y tế 24.000 triệu đồng; giấy vở học sinh 188 tấn; hàng nông sản 19.020 tấn.

Nguồn:Trần Mến