Lai Châu: Công tác khuyến công góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành công nghiệp nông thôn tỉnh.


2013-09-11 - Là một tỉnh miền núi, địa bàn chia cắt, dân trí không đồng đều, sản xuất công nghiệp nhất là công nghiệp nông thôn của Lai Châu còn phân tán và nhỏ lẻ nên rất khó khăn cho hoạt động khuyến công khi tiếp xúc với đối tượng thụ hưởng cũng như việc triển khai các đề án. Tuy nhiên, với rất nhiều nỗ lực, hoạt động khuyến công của tỉnh 9 tháng đầu năm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra và góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành công nghiệp nông thôn (CNNT) tỉnh.

Năm 2013, kinh phí hỗ trợ hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Lai Châu được Bộ Công Thương phê duyệt hỗ trợ 786 triệu đồng với 05 đề án. Trong 9 tháng đầu năm 2013, Trung tâm Khuyến công và Xúc riến thương mại Lai Châu đã tập trung triển khai các đề án khuyến công đã được phê duyệt, đạt trên 100% kế hoạch năm: 

Đào tạo nghề Chế biến gỗ cho 105 lao động trên ba huyện: Phong Thổ, Tam Đường và Thị xã Lai Châu với tổng kinh phí là 157.500.000 đồng; Đào tạo nghề Hàn cho 105 lao động trên hai huyện; Phong Thổ; Tam Đường với tổng kinh phí là 178.500.000 đồng; Đề án hỗ trợ thành lập Doanh nghiệp cho 10 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh với tổng kinh phí là 50.000.000 đồng; Đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất miến dong bằng công nghệ đốt sinh học trên địa bàn huyện Tam Đường với tổng kinh phí hỗ trợ là 100.000.000 đồng, đơn vị thụ hưởng là Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Duy Sơn; Đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất nước giải khát và sữa lạc đóng chai trên địa bàn thị xã Lai Châu với tổng kinh phí hỗ trợ là 250.000.000 đồng, đơn vị thụ hưởng là Công ty Cổ phần Dược y tế và Thương mại Bảo Châu.

 Đối với đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật đến nay đã triển khai đề án Sản xuất nước giải khát; sữa lạc đóng chai và đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất miến dong bằng công nghệ đốt sinh học đang hoàn tất chứng từ để chuẩn bị quyết toán với Cục Công nghiệp địa phương; Đề án Hỗ trợ thành lập Doanh nghiệp hiện vẫn đang trong thời gian triển khai; Đề án Khảo sát học tập kinh nghiệm về công tác khuyến công đã triển khai xong.

9 tháng đầu năm, Khuyến công Lai Châu đã rất tích cực triển khai các đề án khuyến công theo kế hoạch của Bộ Công Thương giao. Hoạt động khuyến công từ tỉnh đến huyện, xã đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện các chương trình, đề án góp phần đẩy mạnh sản xuất công nghiệp nông thôn và gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp địa phương; tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất, hộ gia đình và người lao động trực tiếp được thụ hưởng kinh phí khuyến công hoặc kết quả từ hoạt động khuyến công. Nhiều ngành nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đã được khôi phục phát triển... góp phần khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động khuyến công của tỉnh vẫn còn hạn chế như: Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác khuyến công chưa tích lũy và đúc kết nhiều kinh nghiệm; chưa hình thành mạng lưới khuyến công tại các huyện, thị xã. Cán bộ làm công tác hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn phát triển công nghiệp nông thôn về các đề án khuyến công còn nhiều hạn chế về năng lực, công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động khuyến công chưa được thực hiện thường xuyên; nội dung hoạt động khuyến công chưa phong phú, hiện tại chỉ thực hiện được một số nội dung như đào tạo nghề, xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, hỗ trợ tham gia hội chợ triển lãm, hỗ trợ thành lập Doanh nghiệp; công tác dạy nghề nông thôn đạt kết quả chưa cao.

Để khắc phục những hạn chế trên những tháng cuối năm, hoạt động khuyến công tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp sau:

Tiếp tục triển khai  thực hiện phần các Đề án Khuyến công Quốc gia đã được Bộ Công Thương giao kế hoạch kinh phí KCQG năm 2013, phát triển tiểu thủ công nghiệp trong khu vực nông thôn; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế như: Chế biến nông, lâm sản; khôi phục làng nghề truyền thống; phát triển thêm làng nghề mới, mở rộng làng nghề hiện có; hàng thủ công mỹ nghệ, mộc dân dụng; cơ khí sửa chữa; hàng tiêu dùng; đồng thời, đẩy mạnh hoạt động du nhập nghề mới.

Đầu t­ư chiều sâu, mở rộng sản xuất, củng cố các cơ sở sản xuất hiện có đồng thời nghiên cứu đầu tư dây chuyền sản xuất phát triển một số sản phẩm mới chưa có trên địa bàn nhưng có lợi thế sử dụng nhiều lao động và nguồn nguyên liệu tại chỗ. hình thành trung tâm chế biến có công nghệ cao tại các huyện thị trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện tốt công tác đào tạo nâng cao năng lực quản lý, đào tạo nghề, truyền nghề; đặc biệt quan tâm đến các vùng tái định cư và các vùng cao nhằm sớm ổn định đời sống và tạo nghề mới tại đây. Chuyển đổi mô hình hoạt động theo hình thức Hợp tác xã làng nghề cùng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Nguồn:Nguyễn Luyến