Lai châu: 8 tháng đầu năm 2013, phát hiện và xử lý 39 vụ vận chuyển, kinh doanh gia cầm trái phép.


2013-09-11 - 8 tháng đầu năm, Sở Công thương và các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã trong tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã tích cực chủ động, phối hợp tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc mua bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch, nhập khẩu trái phép từ bên ngoài và khu vực biên giới vào thị trường nội tỉnh, gắn với việc tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn lây nhiễm bệnh cúm gia cầm qua biên giới tại Công điện số 16⁄CĐ-UBND ngày 22⁄8⁄2013 của UBND tỉnh Lai Châu, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Sau 8 tháng triển khai thực hiện Đề án, các lực lượng chức năng đã phát hiện kiểm tra, xử lý 39 vụ vận chuyển, kinh doanh gia cầm, thu giữ 2.065 kg gà, vịt lông; 11.296 con gà, vịt, ngan giống; 7.750 quả trứng gia cầm; xử phạt vi phạm hành chính 49,3 triệu đồng; trị giá tịch thu tiêu hủy ước tính  khoảng 358 triệu đồng.

Tháng 9, các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và của UBND tỉnh, mở đợt cao điểm tăng cường kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn có hiệu quả hoạt động buôn bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép, kiểm soát chặt chẽ khu vực giáp biên giới, hai bên cánh gà cửa khẩu, chợ biên giới, đường mòn, lối mở, các điểm tập kết, mua bán gia cầm, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các tổ chức, cá nhân, nhất là nhân dân khu vực biên giới về công tác phòng chống, vận chuyển, kinh doanh gia cầm nhập khẩu trái phép, thấy rõ tác hại nguy hiểm lây lan dịch bệnh từ gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch; không tham gia tiếp tay cho việc vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu qua biên giới và tích cực tham gia đấu tranh với các hành vi vi phạm.

Nguồn:Nguyễn Duyên (Chi cục QLTT)