Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý giá, điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm 2012


2012-11-19 - Ngày 26 tháng 10 năm 2012 Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Chỉ thị số 17⁄CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý giá, điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm 2012 và tết Nguyên đán Quý Tỵ.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp để quản lý giá, điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm 2012 và tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Đối với Sở Công thương, tăng cường chỉ đạo theo dõi diễn biến cung cầu, hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn, lập phương án về cung ứng các loại hàng hóa dịch vụ thiết yếu (chủng loại, số lượng, mức giá của từng loại hàng hóa) và rà soát, lập phương án đối với các doanh nghiệp đủ điều kiện để cung, tiêu hàng hóa trong dịp tết Nguyên đán, kịp thời báo cáo UBND tỉnh có biện pháp đảm bảo đáp ứng nhu cầu; không để xảy ra mất cân đối cung cầu, gây đột biến giá cả.

Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trong đó, tập trung vào kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ các quy định về niêm yết, chống buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; ngăn chặn việc đầu cơ găm hàng, tăng giá trái quy định; kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định hiện hành.

Chi tiết Chỉ thị xem tại đây

Nguồn:Phòng Quản lý Thương mại