Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 8 ước đạt 221,5 tỷ đồng


2013-08-28 - Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 8 ước đạt 221,5 tỷ đồng, tăng 3,5% so với tháng trước và tăng 11,31% so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân tăng là do trong tháng 8 chuẩn bị vào năm học mới nên nhu cầu về sách vở, thiết bị đồ dùng học tập tăng.

          Giá cả hàng hóa trong tháng 8 tăng nhẹ so với tháng 7, chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2013 tăng 0,36% so với tháng 7/2013, tăng 1,94% so với tháng 12/2012 và tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước.

          Phân theo loại hình kinh tế: Kinh tế nhà nước ước đạt 63 tỷ đồng, tăng 1,61% so với tháng trước và tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế tập thể ước đạt 2,5 tỷ đồng, tăng 25% so với tháng trước và giảm 16,67% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế cá thể ước đạt 92 tỷ đồng, tăng 5,75% so với tháng trước và tăng 21,05% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế tư nhân ước đạt 64 tỷ đồng, tăng 1,59% so với tháng trước và bằng 100% so với cùng kỳ năm trước.

          Phân theo ngành kinh tế: Doanh thu thương nghiệp ước đạt 199,5 tỷ đồng,   tăng 3,37% so với tháng trước và tăng 11,45% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu khách sạn, nhà hàng ước đạt 13 tỷ đồng, tăng 8,33% so với tháng trước và tăng 18,18% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ ước đạt 9 tỷ đồng,  bằng 100% so với tháng trước và bằng 100% so với cùng kỳ năm trước.

          Các mặt hàng thiết yếu cung ứng trên địa bàn tỉnh tháng 8 ước đạt: Xăng dầu các loại 3.250 tấn (trong đó dầu hỏa 5 tấn); muối i ốt và sản phẩm từ muối 165 tấn; giống nông nghiệp 50 tấn; vật tư nông nghiệp 1.000 tấn; hàng nông sản 2.150 tấn; thuốc chữa bệnh, vật tư y tế 2.650 triệu đồng; giấy vở học sinh 20 tấn.

Nguồn:Trần Mến