Công đoàn ngành Công thương Lai Châu: Trao “Mái ấm Công đoàn” cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn


2013-08-02 - Được sự ủy quyền của Công đoàn Công thương Việt Nam, ngày 01⁄8⁄2013, đồng chí Trần Văn Sáng - Phó Giám đốc Sở Công thương Lai Châu, đồng chí Nguyễn Thị Như Quỳnh - Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương Lai Châu cùng các đồng chí đại diện cho các công đoàn cơ sở đã đi thăm và trao tặng 03 “Mái ấm Công đoàn” (trị giá 15triệu đồng⁄mái) cho 03 đồng chí là cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVC-LĐ) ngành Công thương Lai Châu từ nguồn kinh phí hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” của Công đoàn Công thương Việt Nam.

03 gia đình CBCCVC-LĐ được xét hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” là gia đình các đồng chí: Đặng Thị Út - Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Một thành viên Khoáng sản, Trần Thị Mến - Công đoàn cơ sở Văn phòng Sở Công thương, Lương Thị Kim Trung - Công đoàn cơ sở Chi cục Quản lý thị trường.

Đ/c Trần Văn Sáng - Phó Giám đốc Sở Công thương Lai Châu, đ/c Nguyễn Thị Như Quỳnh - Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương Lai Châu cùng các đ/c đại diện cho các CĐCS trao tặng “Mái ấm công đoàn” cho gia đình đ/c Trần Thị Mến - Đoàn viên CĐCS Văn phòng Sở Công thương

Đây là một hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm của Công đoàn Công thương Việt Nam đến đời sống CBCCVC-LĐ ngành Công thương đặc biệt là những CBCCVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, tạo điều kiện để CBCCVC-LĐ ổn định cuộc sống, yên tâm công tác góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ và xây dựng ngành Công thương Lai Châu nói riêng và Công thương Việt Nam nói chung ngày càng phát triển.

Nguồn:Như Quỳnh - Trần Thu