Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 7 ước đạt 225 tỷ đồng


2013-07-29 - Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 7 ước đạt 225 tỷ đồng, giảm 2,17% so với tháng trước và tăng 11,94% so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân giảm là do trong tháng 7 trên địa bàn tỉnh đang vào giữa mùa mưa nên hoạt động đầu tư xây dựng sẽ bị chững lại dẫn đến nhu cầu các mặt hàng vật liệu xây dựng có xu hướng giảm.

          Giá cả hàng hóa trong tháng 7 tăng nhẹ so với tháng 6, chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2013 tăng 0,08% so với tháng 6/2013, tăng 1,57% so với tháng 12/2012 và tăng 4,74% so với cùng kỳ năm trước.

          Phân theo loại hình kinh tế: Kinh tế nhà nước ước đạt 63 tỷ đồng, tăng 3,28% so với tháng trước và tăng 8,62% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế tập thể ước đạt 3 tỷ đồng, bằng 100% so với tháng trước và giảm 9,09% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế cá thể ước đạt 94 tỷ đồng, giảm 3,09% so với tháng trước và tăng 22,08% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế tư nhân ước đạt 65 tỷ đồng, giảm 5,8% so với tháng trước và tăng 3,17% so với cùng kỳ năm trước.

          Phân theo ngành kinh tế: Doanh thu thương nghiệp ước đạt 203 tỷ đồng,  giảm 1,93% so với tháng trước và tăng 13,41% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu khách sạn, nhà hàng ước đạt 13 tỷ đồng, giảm 7,14% so với tháng trước và tăng 8,33% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ ước đạt 9 tỷ đồng,  bằng 100% so với tháng trước và tăng 28,57% so với cùng kỳ năm trước.

          Các mặt hàng thiết yếu cung ứng trên địa bàn ước đạt: Xăng dầu các loại 3.200 tấn (trong đó dầu hỏa 4 tấn); muối i ốt và sản phẩm từ muối 165 tấn; giống nông nghiệp 90 tấn; vật tư nông nghiệp 1.700 tấn; hàng nông sản 2.100 tấn; thuốc chữa bệnh, vật tư y tế 2.650 triệu đồng; giấy vở học sinh 18 tấn.

 

Nguồn:Trần Mến