Sở Công thương Lai Châu: Sơ kết 6 tháng đầu năm 2013


2013-07-16 - Ngày 15⁄7⁄2013, Sở Công thương Lai Châu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. Đồng chí Nguyễn Sỹ Chín - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Công thương chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Sở; Đại diện Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở cùng toàn thể cán bộ, công chức của Sở Công thương.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2013, Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 526.622 triệu đồng (Giá so sánh năm 2010), đạt 49,55% kế hoạch năm và tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước. Số xã được sử dụng điện lưới Quốc gia đạt 92/108 xã, thêm 04 xã, đạt 96,84% kế hoạch năm, tăng 3,37% so với cùng kỳ năm trước. Số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia là 55.470/81.082 hộ, đạt tỷ lệ 68,4%, tăng 2.552 hộ, đạt 40% kế hoạch năm. Sản lượng điện phát ra là 329 triệu kWh, đạt 53,41% kế hoạch năm, tăng 21,7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Thương mại nội địa 6 tháng đầu năm duy trì cơ bản ổn định, đảm bảo cung - cầu hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. Chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm ước tăng 2% so với tháng 12 năm 2012. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2013 ước đạt 1.464 tỷ đồng, đạt 50,48% kế hoạch năm và tăng 15,73% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm ước đạt 2.200 ngàn USD, đạt 13,33% kế hoạch năm và giảm 14,22% so với cùng kỳ năm trước.

Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được tăng cường với 5.830 cơ sở được kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm 139 vụ (trong đó: Hàng cấm 02 vụ; hàng nhập lậu 24 vụ; gian lận thương mại 37 vụ; vi phạm về hàng giả, hàng kém chất lượng và quyền sở hữu trí tuệ 13 vụ; vi phạm trong kinh doanh 41 vụ; vệ sinh ATTP, chống dịch 22 vụ). Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và trị giá tang vật tịch thu ước tính 430 triệu đồng, trong đó: xử phạt vi phạm hành chính 200 triệu đồng, trị giá hàng tịch thu chờ bán 100 triệu đồng, trị giá hàng hoá tiêu hủy 130 triệu đồng.

Sáu tháng cuối năm 2013, ngành công thương Lai Châu phấn đấu hoàn thành các mục tiêu chủ yếu: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) năm 2013 ước đạt 1.062,823 tỷ đồng. Sản lượng điện sản xuất năm 2013 ước đạt 616 triệu kWh đạt 100% kế hoạch năm. Số xã, phường thị trấn có điện lưới Quốc gia ước đạt 95/108 xã, tỷ lệ số hộ sử dụng điện lưới Quốc gia ước đạt 74%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 2.900 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh ước đạt 7 triệu USD, trong đó xuất khẩu của địa phương ước đạt 5,5 triệu USD đạt 84,61% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 3 triệu USD.

Để hoàn thành tốt các mục tiêu trên, ngành Công thương Lai Châu cần tập trưng vào các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như: Rà soát, đánh giá lại tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch, xác định các giải pháp thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 và triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch định hướng phát triển ngành công thương năm 2014. Thực hiện tốt kế hoạch phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai và giám sát việc cung ứng các mặt hàng mặt hàng thiết yếu nhằm góp phần ổn định giá cả thị trường, không để xảy ra tình trạng sốt giá, thiếu hàng bán nhất là vùng sâu, vùng xa trong mùa mưa lũ. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án khuyến công Quốc gia; chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2013 đã được phê duyệt...

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Sỹ Chín - Giám đốc Sở Công thương đã đánh giá cao những kết quả mà ngành công thương Lai Châu đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2013. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới các phòng, ban, đơn vị trực thuộc cần tập trung thực hiện tốt một số công việc sau: Đánh giá hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại 9 tháng đầu năm, đề xuất các giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm nhằm hoàn thành kế hoạch được giao; Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cảu ngành công thương trong năm 2013 và xây dựng kế hoạch định hướng phát triển ngành năm 2014; Tổng hợp xây dựng chương trình công tác của ngành, các văn bản pháp luật, các quy hoạch, đề án trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh năm 2014; Tham mưu xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Lai Châu đến năm 2020; Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, Trung tâm thương mại và diêu thị trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2006 - 2020. Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế chuẩn bị nguồn hàng dự trữ các mặt hàng thiết yếu để ổn định thị trường những tháng cuối năm và chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên Đán 2014; Tham mưu xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển mạng lưới bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2020, có xét đến năm 2025. Thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại năm 2013; xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát ổn định thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ năm 2014....

File đính kèm Thông báo kết luận

Nguồn:Trần Thu