XNK

Hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Ma Lù Thàng 6 tháng đầu năm 2013


2013-07-12 - Hoạt động xuất nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm 2013 qua cửa khẩu Ma Lù thàng có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: Giá trị hàng xuất khẩu phi mậu dịch biên giới (hàng hóa trao đổi của cư dân biên giới) đạt 175.723 USD, mặt hàng xuất khẩu là ngô hạt là 83.541 USD và sắn khô thái lát 92.182 USD; giá trị nhập khẩu đạt 6.260.355 USD, mặt hàng nhập khẩu là thiết bị thủy điện đạt 6.090.431 USD, đá chứa can xi đạt 169.924 USD.

          Hàng hóa tạm nhập từ cửa khẩu của các tỉnh khác tái xuất qua địa bàn của tỉnh tăng cao, giá trị đạt 31.961.650 USD, các mặt hàng tái xuất là: Lốp xe ô tô tải (mới 100%), máy in đạt 4.420.004 USD;  quả hạch, quả óc chó, quả hạnh đào, quả phỉ, quả hồ trăn, quả sung, hạt lạc, hạt thông khô đạt 25.197.250 USD; vây cá khô, da cá khô, dạ dày cá đạt 2.276.206 USD; nho tươi đạt 68.190 USD.

         Hành khách xuất nhập cảnh đạt 24.134 lượt người, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: khách Việt Nam đạt 21.478 lượt người, khách nước ngoài đạt 2.656 lượt người. Phương tiện xuất nhập cảnh đạt 379 lượt chuyến bằng 65,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó phương tiện Việt Nam đạt 30 lượt chuyến, phương tiện nước ngoài đạt 349 lượt chuyến.

        Bên cạnh kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm vẫn còn hạn chế là chưa có hàng hóa xuất khẩu mậu dịch mà chỉ là xuất khẩu phi mậu dịch, nguyên nhân là do cửa khẩu của tỉnh xa các khu trung tâm kinh tế hàng hóa lớn của cả nước dẫn đến chi phí vận chuyển cao, thị trường hàng hóa giáp biên hai bên nhỏ hẹp, phát triển chậm, sức tiêu thụ hàng hóa thấp.

Nguồn:Trần Mến