Lai Châu: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 6 tháng đầu năm ước đạt 1.464 tỷ đồng


2013-06-18 - Thương mại nội địa 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, hàng hóa đa dạng, phong phú đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ trên địa bàn toàn tỉnh không xảy ra hiện tượng khan hiếm hàng hóa dẫn đến tăng giá bất hợp lý.

         Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 6 tháng đầu năm ước đạt 1.464 tỷ đồng đạt 50,48% kế hoạch năm và tăng 15,73% so với cùng kỳ năm trước.

          Phân theo loại hình kinh tế: Kinh tế nhà nước ước đạt 370 tỷ đồng, đạt 44,85% kế hoạch năm và tăng 2,21% so với cùng kỳ năm 2012; Kinh tế tập thể ước đạt 19 tỷ đồng, đạt 52,78% kế hoạch năm, tăng 5,56% so với cùng kỳ năm 2012; kinh tế cá thể ước đạt 615 tỷ đồng, đạt 56,73% kế hoạch năm, tăng 29,75% so với cùng kỳ năm 2012; kinh tế tư nhân ước đạt 460 tỷ đồng, đạt 48,17% kế hoạch năm, tăng 11,92% so với cùng kỳ năm 2012.

          Phân theo ngành kinh tế: Doanh thu thương nghiệp ước đạt 1.314 tỷ đồng, đạt 50,93% kế hoạch năm, tăng 16,49% so với cùng kỳ năm 2012; doanh thu khách sạn, nhà hàng ước đạt 88 tỷ đồng, đạt 50,29% kế hoạch năm, tăng 15,79% so với cùng kỳ năm 2012; doanh thu dịch vụ ước đạt 62 tỷ đồng, đạt 42,76% kế hoạch năm, tăng 1,64% so với cùng kỳ năm 2012.

          Các mặt hàng thiết yếu cung ứng trên địa bàn tỉnh 6 tháng ước đạt: Xăng dầu các loại 19.300 tấn (trong đó dầu hỏa 32 tấn); muối i ốt và sản phẩm từ muối  1.108 tấn; giống nông nghiệp 510 tấn; vật tư nông nghiệp 6.700 tấn; thuốc chữa bệnh, vật tư y tế 15.650 triệu đồng; giấy vở học sinh 127 tấn; hàng nông sản 12.550 tấn.

 

Nguồn:Trần Mến