Tăng cường kiểm soát thị trường xăng dầu


2013-06-12 - Gần đây tại một số địa phương xảy ra một số vụ việc, như cửa hàng xăng dầu có hành vi tiếp tay, bảo kê thu tiền “mãi lộ”; pha chế, mua bán xăng dầu trái phép; hỏa hoạn tại cửa hàng xăng dầu. Để tăng cường công tác quản lý nhà nước, tiếp tục thiết lập kỷ cương trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, ngày 04⁄6⁄2013, Bộ Công Thương ban hành Công văn số 4862⁄BCT-TTTN về việc tăng cường kiểm soát thị trường xăng dầu.

           Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu các Sở Công Thương khẩn trương, nghiêm túc thực hiện một số công việc sau: Tập trung rà soát quy hoạch mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn qua đó phát hiện, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với các cửa hàng vi phạm, kiên quyết loại bỏ những cửa hàng xăng dầu không nằm trong quy hoạch;

           Rà soát toàn bộ cơ sở kinh doanh xăng dầu, nhất là khu vực gần kho, cảng, tuyến đường vận chuyển chính...; quản lý chặt chẽ các cơ sở dễ xảy ra tình trạng rút ruột, pha chế, mua bán xăng dầu trái phép (như nơi rửa xe, điểm thu mua dầu thải...); chủ động có phương án kiểm tra, kiểm soát và phối hợp lực lượng chức năng tại địa phương kịp thời xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật;

          Chủ động phối hợp cơ quan Phòng cháy chữa cháy thường xuyên tổ chức kiểm tra phòng chống cháy, nổ tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về kinh doanh xăng dầu, kể cả rút Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định của pháp luật, đặc biệt là các trường hợp vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy;

          Phối hợp với cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý về đo lường, chất lượng xăng dầu, các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu;

         Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường phối hợp lực lượng chức năng trên địa bàn rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những cửa hàng xăng dầu có hành vi bảo kê, thu tiền “mãi lộ” đối với chủ các phương tiện, lái xe có hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ;

         Chỉ đạo doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại địa phương thường xuyên tổ chức công tác đào tạo, tuyên truyền, giáo dục về phòng cháy, chữa cháy; quy trình xuất, nhập, kinh doanh xăng dầu; đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, nhân viên trực tiếp kinh doanh xăng dầu thuộc hệ thống mình quản lý.

 

Nguồn:Trần Thu