Tăng cường kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới


2013-05-30 - Trước tình hình dịch cúm gia cầm diễn biến phức tạp, để kịp thời phòng, chống lây lan dịch cúm A (H7N9) từ Trung Quốc vào địa bàn tỉnh. Ngày 29⁄5⁄2013, UBND tỉnh ban hành Công văn số 607⁄UBND-CN v⁄v tăng cường kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 89/UBND-TM ngày 25/1/2013 v/v triển khai thực hiện Đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép; Công điện số 10/CĐ-UBND ngày 10/4/2013 v/v triển khai công tác phòng, chống dịch cúm A (H7N9) và Công văn số 431/UBND-TM ngày 23/4/2013 của UBND tỉnh v/v tạm ngừng nhập khẩu, trao đổi gia cầm và sản phẩm gia cầm có nguồn gốc từ Trung Quốc vào địa bàn tỉnh Lai Châu, thuộc lĩnh vực, phạm vi, địa bàn quản lý.

2. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật cho người dân trên địa bàn tỉnh, nhất là các huyện biên giới (Phong Thổ, Sìn Hồ, Mường Tè, Nậm Nhùn) giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, hiểu được tính chất nguy hiểm của dịch cúm gia cầm, trách nhiệm đối với sức khỏe cộng đồng trước nguy cơ lây nhiễm chủng vi rút cúm A (H5N1) và cúm A (H7N9) gây tử vong ở người. Tổ chức cho người dân ký cam kết không tiếp tay cho vận chuyển, buôn bán gia cầm qua biên giới; chỉ mua gia cầm, sản phẩm gia cầm có nguồn gốc rõ ràng, có chứng nhận kiểm dịch.

3. Các sở, ban, ngành: Công thương, Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Ban Chỉ đạo 127/ĐP, Ban Chỉ đạo thương mại biên giới tỉnh; Chi cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng và UBND các huyện, thị xã nhất là các huyện biên giới (Phong Thổ, Sìn Hồ, Mường Tè, Nậm Nhùn): Chỉ đạo các lực lượng chức năng thuộc phạm vi quản lý làm tốt công tác tổ chức, phối hợp giữa các lực lượng chức năng trên địa bàn, kiểm soát thường xuyên, chặt chẽ các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, hai bên cánh gà cửa khẩu, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới, khu vực chợ biên giới, chú trọng kiểm tra rà soát tại các xã, bản giáp biên giới. Điều tra phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kể cả tạm giữ phương tiện với thời hạn tối đa hoặc tịch thu phương tiện vận chuyển vi phạm theo quy định của pháp luật. Thông tin kịp thời rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các vụ vi phạm bị bắt giữ và các hình thức xử phạt. Đồng thời có chính sách khen thưởng kịp thời đối với các đơn vị, cá nhân lập thành tích xuất sắc.

Nguồn:Trần Thu