Lai Châu: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 5 năm 2013 ước đạt 250 tỷ đồng


2013-05-27 - Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 5 ước đạt 250 tỷ đồng, tăng 5,04% so với tháng trước và tăng 21,95% so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân tăng là do trong tháng 5 trên địa bàn tỉnh có những sự kiện như ngày quốc tế lao động và ngày lễ công bố Thị xã Lai Châu lên đô thị loại III.

          Giá cả hàng hóa trong tháng 5 giảm nhẹ so với tháng 4, chỉ số giá tiêu dùng tháng 5/2013 giảm 0,07% so với tháng 4/2013, tăng 1,73% so với tháng 12/2012 và tăng 4,86% so với cùng kỳ năm trước.

          Phân theo loại hình kinh tế: Kinh tế nhà nước ước đạt 63 tỷ đồng, tăng 3,28% so với tháng trước và tăng 1,61% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế tập thể ước đạt 3,5 tỷ đồng, tăng 16,67% so với tháng trước và bằng 100% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế cá thể ước đạt 105,5 tỷ đồng, tăng 6,57% so với tháng trước và tăng 31,88% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế tư nhân ước đạt 78 tỷ đồng, tăng 4% so với tháng trước và tăng 31,09% so với cùng kỳ năm trước.

          Phân theo ngành kinh tế: Doanh thu thương nghiệp ước đạt 223 tỷ đồng,  tăng 4,21% so với tháng trước và tăng 23,2% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu khách sạn, nhà hàng ước đạt 16 tỷ đồng, tăng 14,29% so với tháng trước và tăng 23,08% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ ước đạt 11 tỷ đồng,  tăng 10% so với tháng trước và bằng 100% so với cùng kỳ năm trước.

          Các mặt hàng thiết yếu cung ứng trên địa bàn tỉnh tháng 5 ước đạt: Xăng dầu các loại 3.300 tấn (trong đó dầu hỏa 4 tấn); muối i ốt và sản phẩm từ muối 187 tấn; giống nông nghiệp 140 tấn; vật tư nông nghiệp 1.270 tấn; hàng nông sản 2.150 tấn; thuốc chữa bệnh, vật tư y tế 2.650 triệu đồng; giấy vở học sinh 24 tấn.

Nguồn:Trần Mến